Detail aktivity

Pamiatka:
Vihorlatské múzeum Humenné
Typ:
Kaštiele, kúrie
Podujatie:
Ku koreňom, tradíciám, hodnotám...
Typ:
Prednáška, seminár
Ilustračná fotografia
Vihorlatské múzeum Humenné, Ku koreňom, tradíciám, hodnotám...
Miesto / adresa:
špecializovaná učebňa - oddelenie histórie, prírodovedy, etnografie a galerijné oddelenie, expozičné a výstavné priestory Vihorlatského múzea v Humenn
Mesto:
Humenné
Popis:
Začiatok pokračovania projektu objektového vyučovania v novom školskom roku 2018/2019 na múzejnej pôde Vihorlatského múzea v Humennom pre žiakov základných a stredných škôl je v treťom štvrťroku rozšírené aj o vzdelávacie programy pre predškolské zariadenia. Mimoškolské vzdelávacie programy sú pripravované počas školského roka od septembra 2018 do júna 2019 podľa výberu príslušných pedagógov v predmetoch: dejepis a regionálne dejiny, biológia a environmentálne aktivity, etnografia, občianska výchova, etická a náboženská výchova, umenie a kultúra, osvetová a záujmová činnosť. Objektové vyučovanie je pokročilou formou múzejného vzdelávania školskej mládeže, založeného na kombinácií aktívneho učenia a osobného porozumenia. Základom objektového vyučovania je sprístupnenie zbierkových predmetov a objasňovanie informácií spojených s múzejnými predmetmi v kontexte s historickými súvislosťami. Prítomná aura pravosti a jedinečnosti exponátov tak napomáha k rozvoju predstavivosti, kritickému hodnoteniu, zhromažďovaniu a spracovávaniu informácií ako súčasti modernej školskej výuky.

Cieľová skupina: žiaci predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl
Vstupné: 1,00 - 1,50 eura/žiak (kultúrne poukazy)
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Fedičová
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Deti a mládež
Dátum a čas:
Štvrtok, 3.9.2020 od 09:00
Piatok, 4.9.2020 od 09:00
Sobota, 5.9.2020 od 09:00
Nedeľa, 6.9.2020 od 09:00
Pondelok, 7.9.2020 od 09:00
Štvrtok, 10.9.2020 od 09:00
Piatok, 11.9.2020 od 09:00
Sobota, 12.9.2020 od 09:00
Nedeľa, 13.9.2020 od 09:00
Pondelok, 14.9.2020 od 09:00
Štvrtok, 17.9.2020 od 09:00
Piatok, 18.9.2020 od 09:00
Sobota, 19.9.2020 od 09:00
Nedeľa, 20.9.2020 od 09:00
Pondelok, 21.9.2020 od 09:00
Štvrtok, 24.9.2020 od 09:00
Piatok, 25.9.2020 od 09:00
Sobota, 26.9.2020 od 09:00
Nedeľa, 27.9.2020 od 09:00
Pondelok, 28.9.2020 od 09:00
Vstupné:
Obvyklé
Organizátor:
Vihorlatské múzeum Humenné
Webstránka:
http://www.muzeumhumenne.sk
Telefón:
057 775 2240

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD