Detail aktivity

Pamiatka:
Vihorlatské múzeum Humenné
Typ:
Ľudová architektúra
Podujatie:
Deň tradičných remesiel v skanzene
Typ:
Tvorivé dielne
Ilustračná fotografia
Vihorlatské múzeum Humenné, Deň tradičných remesiel v skanzene
Miesto / adresa:
Expozícia ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea v Humennom
Mesto:
Humenné
Popis:
Druhé pokračovanie úspešného múzejného projektu oživeného múzea v tradičnom prostredí ľudovej bytovej, hospodárskej a sakrálnej architektúry. Cieľom podujatia je zoznámiť školskú mládež s tradičnými remeslami regiónu ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva, povzbudiť úctu k ľudskej tvorivej činnosti, podporiť detské zručnosti a podnietiť záujem o tradičné remeslá a ich využitie v súčasnosti. Výchovno-vzdelávacie podujatie v autentickom prostredí skanzenu formou praktických remeselných činností nadväzuje na školské osnovy dejepisu, výtvarnej a praktickej výchovy žiakov základných škôl. Rozvíja tvorivé a estetické prejavy žiakov a v neposlednom rade vytvára záujem o svoj región a hodnoty v ňom vytvorené.

Termín: 19. 9. 2018, 9.00 - 12.00 hod. (zmena dátumu a času vyhradená)
Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl
Vstupné: 1,00 eura/žiak (kultúrne poukazy)
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Fundák
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Deti a mládež
Dátum a čas:
Sobota, 19.9.2020 od 09:00 do 12:00
Vstupné:
Obvyklé
Organizátor:
Vihorlatské múzeum Humenné
Webstránka:
http://www.muzeumhumenne.sk
Telefón:
057 775 5671

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD