Detail aktivity

Pamiatka:
Vihorlatské múzeum Humenné
Typ:
Kaštiele, kúrie
Podujatie:
Fotografické horizonty
Typ:
Konferencia, workshop
Ilustračná fotografia
Vihorlatské múzeum Humenné, Fotografické horizonty
Miesto / adresa:
Humenné, Východoslovenský kraj (exkurzia, plenér)
Mesto:
Humenné
Popis:
Projekt Fotografické horizonty vytvára priestor pre spoločné vzdelávanie, tvorbu a prezentáciu fotografických diel mladých i zrelých umelcov – fotografov. Podujatie svojou myšlienkou okrem iného reaguje na potrebu zbližovania a prieniku minulosti (reprezentovanej národným kultúrnym dedičstvom) s budúcnosťou (deti a mladí ľudia) v duchu idei Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Zorganizovaním exkurzie a plenéru zároveň prispieva k spoznávaniu hmotného a nehmotného bohatstva našej krajiny.
Tematická otvorenosť projektu (konkrétne výstavy fotografií účastníkov projektu) vyjadrená popri námetovom okruhu „Kultúrne dedičstvo“ taktiež okruhom „Voľná tvorba“ umožňuje zapojiť sa širšiemu spektru autorov a odprezentovať osobné výtvarné názory. Projekt pozostáva z prednášok, workshopov, exkurzie, plenéru a výstavy.

Výstupy projektu:
Termín: 8. 9. 2018 (prednáškové bloky, workshopy)
9. 9. 2018 (exkurzia, plenér)
8. 11. – 30. 11. 2018 (výstava)
Miesto: Humenné, Východoslovenský kraj (exkurzia, plenér)

Cieľová skupina: Hlavnou cieľovou skupinou sú amatérski fotografi – deti, mládež a dospelí. Nepriamou cieľovou skupinou je divácka verejnosť.

Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kataniková
Vzťah k DEKD:
Podujatie sa koná nezávisle od DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Nedeľa, 8.9.2019 od 09:00
Pondelok, 9.9.2019 od 09:00
Organizátor:
Vihorlatské múzeum Humenné
Webstránka:
http://www.muzeumhumenne.sk
Telefón:
057 775 2240

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD