Detail aktivity

Pamiatka:
Pamätihodnosti mesta Svidník
Typ:
Ostatné
Podujatie:
Po stopách kultúrneho dedičstva v meste Svidník
Typ:
Ostatné
Ilustračná fotografia
Pamätihodnosti mesta Svidník, Po stopách kultúrneho dedičstva v meste Svidník
Miesto / adresa:
Centrum voľného času Svidník
Mesto:
Svidník
Popis:
Mestské kolo vedomostnej súťaže žiakov základných škôl
Po stopách kultúrneho dedičstva v meste Svidník
Partneri: Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, ZHMaO

Termín: 08.9.2018 – 27.9.2018

Popis:
Mestské kolo vedomostnej súťaže žiakov základných škôl
Po stopách kultúrneho dedičstva v meste Svidník
Súťaž prebieha od 8. 9. 2017 do 27. 9. 2018.

8. 9. 2018 – 23. 9. 2017 je úlohou družstva zhotoviť čo najviac fotodokumentácii pri hmotných nehnuteľných pamätihodnostiach mestá Svidník. Na fotke musia byť min. dvaja členovia z troch, prípadne „selfie“ pred pamiatkou so všetkými tromi členmi družstva. Pripraviť prezentáciu PPT (10 slidov) z jednej vybranej pamätihodnosti.

24. 9. 2017 odovzdanie PPT prezentácie, fotodokumentácie navštívených pamätihodnosti (CD,USB) a absolvovanie testu v priestoroch CVČ Svidník

Účastníci: žiaci a žiačky základnej školy
Štartujú: trojčlenné družstvá škôl

Časový harmonogram súťaže:
8. 9. – 27.9. 2018
- zhotovenie fotografii a ich doručenie do 24. 9. do 15.00 do kancelárie CVČ Svidník
- príprava prezentácie PPT

27. 9. 2018:
9:00 – 9:15 prezentácia ( v CVČ Svidník)
9:15 – 9:30 otvorenie súťaže
9:30 – 10:00 PP prezentácie jednotlivých družstiev
0:10 – 10:45 písomný test
11:15 – 11:30 vyhodnotenie súťaže

Zodpovedná osoba Mgr. Tatiana Boríková
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Deti a mládež
Dátum a čas:
Piatok, 27.9.2019 od 09:00 do 12:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Centrum voľného času Svidník
Webstránka:
http://cvcsvidnik.sk/
Telefón:
0911911221

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD