Detail aktivity

Pamiatka:
Novohradské múzeum a galéria
Typ:
Ostatné
Podujatie:
Tradičný ľudový odev obcí Turie Pole a Lešť
Typ:
Prednáška, seminár
Ilustračná fotografia
Novohradské múzeum a galéria, Tradičný ľudový odev obcí Turie Pole a Lešť
Miesto / adresa:
Kubínyiho nám. 3
Mesto:
Lučenec
Popis:
Tradičný ľudový odev obcí Turie Pole a Lešť
Do náplne práce odborného pracovníka v regionálnom múzeu patrí aj riešenie vedecko-výskumných úloh, ktoré je základom pre ostatnú odbornú činnosť. V oblasti etnológie sa vykonávajú výskumy zamerané na tradičné prejavy ľudovej kultúry Novohradu, duchovnú, a materiálnu kultúru. Etnologické zbierky tvoria mozaiku tradičnej materiálnej kultúry etnicky a konfesionálne zmiešaného regiónu na juhu stredného Slovenska. Najbohatšie zastúpené sú ukážky ľudového odevu, textilu a novohradskej hrnčiny.
Zámerom podujatia je prezentovať výsledky výskumu tradičnej hmotnej kultúry obcí Lešť, Turie Pole a Horný Tisovník, zhodnotiť a porovnať tradičný ľudový odev jednotlivých obcí severnej časti Novohradu a následne vhodne prezentovať jednotlivé vývojové fázy tradičného ľudového odevu už zaniknutých obcí.
Prednáška bude spojená s módnou prehliadkou módnych návrhov inšpirovaných regionálnymi motívmi, s použitím najrozšírenejších výzdobných techník.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Piatok, 13.9.2019 od 16:00
Vstupné:
Obvyklé
Organizátor:
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Webstránka:
http:// www.nmg.sk
Telefón:
0908 604 823

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD