Detail aktivity

Pamiatka:
Morový stĺp, socha sv. Jána Nepomuckého v Trenčíne
Typ:
Drobná architektúra
Podujatie:
Prezentácia výsledkov reštaurovania: Morový stĺp, socha sv. Jána Nepomuckého
Typ:
Prehliadka, sprevádzanie
Ilustračná fotografia
Morový stĺp, socha sv. Jána Nepomuckého v Trenčíne, Prezentácia výsledkov reštaurovania: Morový stĺp, socha sv. Jána Nepomuckého
Miesto / adresa:
Mierové námestie
Mesto:
Trenčín
Popis:
Prezentácia výsledkov reštaurovania: Morový stĺp, socha sv. Jána Nepomuckého
Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou, Rehoľou piaristov na Slovensku, Kolégiom piaristov v Trenčíne, reštaurátormi a Mestom Trenčín pozývajú záujemcov do Refektára Kolégia piaristov v Trenčíne na prednášky na témy: Umelecko-historický úvod k Morovému stĺpu a sv. Jánovi Nepomuckému, Nové technológie pri poslednom reštaurátorskom výskume Rímskeho nápisu.
Podujatie je spojené s prehliadkou krypty piaristického Kostola sv. Františka Xaverského.
Foto: www.obnova.sk
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Sobota, 28.9.2019 od 10:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
KPÚ Trenčín
Webstránka:
http://www.pamiatky.sk

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD