Detail aktivity

Pamiatka:
Kaštieľ Dolná Krupá
Typ:
Kaštiele, kúrie
Podujatie:
Pamätná izba - Albrechtovci
Typ:
Výstava, expozícia
Ilustračná fotografia
Kaštieľ Dolná Krupá, Pamätná izba - Albrechtovci
Miesto / adresa:
kaštieľ Dolná Krupá
Mesto:
Dolná Krupá
Popis:
Rodina hudobného skladateľa, dirigenta a pedagóga Alexandra Albrechta (1885 – 1958) i jeho syna, hudobného teoretika, pedagóga, violistu, estetika a milovníka umenia Jána Albrechta (1919 – 1996) bola typickým predstaviteľom spoločenstva bratislavských patricijských rodín, ktoré zdôrazňovali hodnotu tradície a vzájomne rešpektovali názorovú, národnostnú, náboženskú odlišnosť v harmonickom spolunažívaní.

V bratislavských meštianskych domoch bolo na prelome 19. a 20. storočia pestovanie komornej hudby – domáce muzicírovanie mimoriadne rozvinuté. Jednou z domácností, pokračujúcich v tradícii bola aj albrechtovská rodina, kde sa schádzalo mnoho profesionálnych i amatérskych hudobníkov a milovníkov umenia. V tejto intelektuálne a umelecky zameranej rodine sa v priebehu rokov sústreďovalo a zachovalo množstvo vzácnych pamiatok (obrazy, umelecké predmety, bohatá knižnica, cenná hudobná literatúra ap.). Vzácnu pozostalosť po rodine Albrechtovcov z najväčšej časti prevzalo do svojich zbierok SNM - Hudobné múzeum (viac než 20 tis. jednotiek).

Alexander Albrecht r. 1908 absolvoval Hudobnú akadémiu Ferenca Liszta
v Budapešti a dlhé roky pôsobil vo funkcii riaditeľa Mestskej hudobnej školy, riaditeľa chóru Dómu sv. Martina v Bratislave (1921-1952) a viedol tamojší Cirkevný hudobný spolok. Alexander Albrecht študoval na bratislavskom gymnáziu spolu s ďalšími hudobne nadanými konškolákmi – ako boli Béla Bartók (1881 – 1945), Franz Schmidt (1874 – 1939) a Ernest Dohnányi (1877 – 1960) – neskôr významní maďarskí hudobní skladatelia.

Tradície albrechtovského domu udržiaval až do druhej polovice 20. storočia Ján Albrecht (1919 – 1996). Vďaka svojim všestranným aktivitám i schopnosti sústrediť okolo seba veľké množstvo ľudí, zaujímajúcich sa o hudbu – amatérov, študentov a profesionálov – sa stal doslova dušou bratislavského hudobného života. V tomto prostredí sa zrodil aj najreprezentatívnejší produkt domáceho muzicírovania – dnes už medzinárodne známy súbor starej hudby Musica aeterna (1972).

Širšia rodina Albrechtovcov dala svetu viacerých významných reprezentantov európskej i svetovej kultúry. Albrechtovskú genealógiu vytvárajú rodiny Jurenákovcov, Siebenfreundovcov, Vaszaryovcov, Fischerovcov, Lehnerovcov a Messerovcov, mimoriadne štedré na umelecké talenty.

SNM - Hudobné múzeum v kaštieli v Dolnej Krupej na 1. poschodí pripravilo
pre návštevníkov múzea formou stálej expozície inštaláciu Pamätnej izby rodiny Albrechtovcov, ktorú sprístupnilo verejnosti 21. marca 2011 .

Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie sa koná nezávisle od DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Utorok, 1.9.2020 od 08:00 do 15:30
Streda, 2.9.2020 od 08:00 do 15:30
Štvrtok, 3.9.2020 od 13:00 do 17:00
Piatok, 4.9.2020 od 13:00 do 17:00
Nedeľa, 6.9.2020 od 08:00 do 15:30
Pondelok, 7.9.2020 od 08:00 do 15:30
Utorok, 8.9.2020 od 08:00 do 15:30
Streda, 9.9.2020 od 08:00 do 15:30
Štvrtok, 10.9.2020 od 13:00 do 17:00
Piatok, 11.9.2020 od 13:00 do 17:00
Nedeľa, 13.9.2020 od 08:00 do 15:30
Pondelok, 14.9.2020 od 08:00 do 15:30
Utorok, 15.9.2020 od 13:00 do 17:00
Streda, 16.9.2020 od 08:00 do 15:30
Štvrtok, 17.9.2020 od 13:00 do 17:00
Piatok, 18.9.2020 od 13:00 do 17:00
Nedeľa, 20.9.2020 od 08:00 do 15:30
Pondelok, 21.9.2020 od 08:00 do 15:30
Utorok, 22.9.2020 od 08:00 do 15:30
Streda, 23.9.2020 od 08:00 do 15:30
Štvrtok, 24.9.2020 od 13:00 do 17:00
Piatok, 25.9.2020 od 13:00 do 17:00
Nedeľa, 27.9.2020 od 08:00 do 15:30
Pondelok, 28.9.2020 od 08:00 do 15:30
Utorok, 29.9.2020 od 08:00 do 15:30
Streda, 30.9.2020 od 08:00 do 15:30
Vstupné:
Obvyklé
Organizátor:
SNM - Hudobné múzeum
Webstránka:
http://www.snm.sk/?kastiel-v-dolnej-krupej-stale-expozicie&clanok=pamatna-izba-albrechtovci
Telefón:
+421 905 285 103

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD