Detail aktivity

Pamiatka:
Kaštieľ Dolná Krupá
Typ:
Kaštiele, kúrie
Podujatie:
Slovensko v 16. – 19. storočí
Typ:
Výstava, expozícia
Miesto / adresa:
kaštieľ Dolná Krupá
Mesto:
Dolná Krupá
Popis:
Reprezentatívnu panelovú výstavu SNM-Historického múzea
Slovensko v 16. – 19. storočí, ktorá bola vo viacerých jazykových mutáciách prezentovaná v 14 európskych štátoch a Izraeli, si môžu pozrieť návštevníci SNM-Hudobného múzea v prednáškovej sále kaštieľa v Dolnej Krupej, kde bude k dispozícii od 22. marca do konca roka 2011.

Výstava na 17 plnofarebných paneloch zachytáva hlavné udalosti a dejinné procesy, ktoré v 16. – 19. storočí spoluvytvárali mozaiku dejín Slovenska. Veľkú pozornosť venuje postupnej transformácii stredovekej slovenskej národnosti
na novodobý národ, najmä v etape národného obrodenia koncom 18. storočia a prvej polovici 19. storočia.

V hlavných črtách sleduje vývin hospodárstva, spoločenských vzťahov a kultúry. Prezentuje umelecké diela a pamiatky hmotnej kultúry, ktoré sú svedectvom dobovej vyspelosti a svojráznosti života na Slovensku. Zachytáva tiež podstatné momenty náboženského diania. Predstavuje významné osobnosti slovenských dejín daného obdobia a približuje prínos Slovenska do pokladnice vzdelanosti a kultúry národov Európy a sveta.

V úvode je načrtnutý historický vývin Slovenska od obdobia slovanského osídlenia a v závere historické medzníky Slovenska v 20. a 21. storočí, takže návštevník má možnosť získať základný obraz o dejinách Slovenska až
po súčasnosť. Pre zahraničných návštevníkov je k dispozícii skladačka
v anglickom a nemeckom jazyku.

Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie sa koná nezávisle od DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Nedeľa, 1.9.2019 od 08:00 do 15:30
Pondelok, 2.9.2019 od 08:00 do 15:30
Utorok, 3.9.2019 od 13:00 do 17:00
Streda, 4.9.2019 od 13:00 do 17:00
Piatok, 6.9.2019 od 08:00 do 15:30
Sobota, 7.9.2019 od 08:00 do 15:30
Nedeľa, 8.9.2019 od 08:00 do 15:30
Pondelok, 9.9.2019 od 08:00 do 15:30
Utorok, 10.9.2019 od 13:00 do 17:00
Streda, 11.9.2019 od 13:00 do 17:00
Piatok, 13.9.2019 od 08:00 do 15:30
Sobota, 14.9.2019 od 08:00 do 15:30
Nedeľa, 15.9.2019 od 13:00 do 17:00
Pondelok, 16.9.2019 od 08:00 do 15:30
Utorok, 17.9.2019 od 13:00 do 17:00
Streda, 18.9.2019 od 13:00 do 17:00
Piatok, 20.9.2019 od 08:00 do 15:30
Sobota, 21.9.2019 od 08:00 do 15:30
Nedeľa, 22.9.2019 od 08:00 do 15:30
Pondelok, 23.9.2019 od 08:00 do 15:30
Utorok, 24.9.2019 od 13:00 do 17:00
Streda, 25.9.2019 od 13:00 do 17:00
Piatok, 27.9.2019 od 08:00 do 15:30
Sobota, 28.9.2019 od 08:00 do 15:30
Nedeľa, 29.9.2019 od 08:00 do 15:30
Pondelok, 30.9.2019 od 08:00 do 15:30
Vstupné:
Obvyklé
Organizátor:
SNM - Hudobné múzeum
Webstránka:
http://www.snm.sk/?kastiel-v-dolnej-krupej-aktualne-vystavy&clanok=slovensko-v-16-19-storoci-1
Telefón:
+421 905 285 103

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD