Detail aktivity

Pamiatka:
Trnavská univerzita v Trnave
Typ:
Ostatné
Podujatie:
Slovensko v historických osmičkách
Typ:
Konferencia, workshop
Ilustračná fotografia
Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko v historických osmičkách
Miesto / adresa:
Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23
Mesto:
Trnava
Popis:
Interdisciplinárna vedecká konferencia. Usporiadateľ: Sekcia cirkevných dejín Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Tyrnavia – Spolok trnavských historikov Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.
Rok 2018 nesie v sebe možnosť pripomenúť si osobitý a známy fenomén historických dátumov v našich dejinách, v ktorých figuruje práve číslica osem. Cieľom interdisciplinárnej vedeckej konferencie je predstaviť a na základe súčasných poznatkov analyzovať takéto dôležité udalosti v celom diapazóne historického vývoja na našom území od stredoveku po udalosti 20. storočia, ktorých dosah presiahol svoju časovú expozíciu.
Kontaktná osoba: prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. (e-mail: maria.kohutova@truni.sk).
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Odbornú verejnosť
Dátum a čas:
Nedeľa, 20.9.2020 od 09:00 do 17:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; Sekcia cirkevných dejín pri SHS pri SAV; Tyrnavia – Spolok trnavských historikov
Webstránka:
http://ff.truni.sk/katedra-historie; http://www.shs.sav.sk/
Telefón:
+421 335939361

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD