Detail aktivity

Pamiatka:
Mesto Komárno
Typ:
Ostatné
Podujatie:
Voda v dejinných súvislostiach“
Typ:
Konferencia, workshop
Miesto / adresa:
priestory Podunajského múzea v Komárne
Mesto:
Komárno
Popis:
Podujatie: odborná medzinárodná konferencia „Voda v dejinných súvislostiach“ (Ôsme komárňanské kolokviá historikov a archivárov )
Organizátor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív
Komárno

Miesto: Komárno, (priestory Podunajského múzea v Komárne)
Stručný popis: Medzinárodná konferencia organizovaná Komárňanským archívom. Prostredníctvom odborných prednášok bude záujemcom priblížený prírodný živel – voda, ktorá v každom historickom období zasahovala do života ľudí a kladne či negatívne ovplyvňovala rozvoj spoločnosti, sídliskových lokalít, samosprávnych inštitúcií a štátov. V širších okruhoch determinovaných nosnou témou, bude priestor na rozmanité práce o vodných tokoch, pokusoch o ich reguláciu v minulosti, ale aj povodniach a protipovodňových opatreniach.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Odbornú verejnosť
Dátum a čas:
Sobota, 26.9.2020 od 10:00 do 17:00
Nedeľa, 27.9.2020 od 10:00 do 17:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Komárno

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD