Detail aktivity

Pamiatka:
Kostol sv. Štefana Kráľa
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Podujatie:
Beckov pre všetkých
Typ:
Prehliadka, sprevádzanie
Ilustračná fotografia
Kostol sv. Štefana Kráľa, Beckov pre všetkých
Miesto / adresa:
obec Beckov
Mesto:
Beckov
Popis:
Kostol sv. Štefana Kráľa je najstaršou sakrálnou stavbou v obci. Samotný kostol bol postavený na mieste bývalého kostola v roku 1424, starší kostol sa spomínal už v roku 1322. Veža bola ku kostolu pristavená neskôr, je štvorcového pôdorysu a je ukončená ihlanovitou strechou a makovicou, nad ktorou je dvojitý kríž. Hlavný oltár, ako i prevažná časť interiéru kostola je baroková. Oltár nechal postaviť v 90. rokoch 17. storočia prepošt Jakub Hraško a jeho hlavný obraz znázorňuje sv. Štefana obetujúceho uhorskú korunu Panne Márii. Kazateľnica je umiestnená v severnej strane kostola, je z roku 1754, organ s rokokovou skriňou je z polovice 18. storočia. V pristavenej bočnej kaplnke je umiestnený barokový oltár Sedembolestnej Panny Márie so sochou šaštínskej piety so 14 sochami svätcov, ktorý nechala postaviť grófka Žofia. Kostolné maľby sú dielami františkánskeho maliara Konráda Švestku a barokového maliara pochádzajúceho z Rakúska Andreja Zallingera. Ďalšími oltármi kostola sú oltár Panny Márie z prvej polovice 18. storočia a oltár sv. Jana Nepomuckého tiež z 18. storočia.
Kostol je sprístupnený len počas bohoslužieb a tiež počas každoročnej akcie Noc kostolov.
Sprístupnenie:
Pamiatka je bežne uzavretá pre verejnosť
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Nedeľa, 8.9.2019 od 09:00 do 14:00
Pondelok, 9.9.2019 od 11:00 do 17:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Rímskokatolícka cirkev
Webstránka:
http://www.dokostola.sk/farnost/beckov

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD