Detail aktivity

Pamiatka:
Vlastivedné múzeum v Trebišove
Typ:
Kaštiele, kúrie
Podujatie:
Prehliadka stálych expozícií
Typ:
Prehliadka, sprevádzanie
Ilustračná fotografia
Vlastivedné múzeum v Trebišove, Prehliadka stálych expozícií
Miesto / adresa:
M. R. Štefánika 257/65
Mesto:
Trebišov
Popis:
Neskoro barokový, neskôr klasicisticky upravený kaštieľ dal postaviť roku 1786 gróf Imrich Csáky. Je dvojpodlažnou stavbou, ktorá bola postavená o 100 rokov po zničení hradu Parič. Kaštieľ má na priečelí 2 postranné barokové veže, fasáda objektu je členená lizenami, pričom jej dominantné prvky tvoria barokový štít a reprezentačný balkón, ktorý podopiera 8 klasicistických stĺpov. V barokovom štíte je plastický erb rodiny Csakyovcov a erb rodiny Andrássyovcov, ktorá v roku 1838 kaštieľ zdedila. Andrassyovci vlastnili aj kašteľ v Humennom a Betliari. Trebišovský kaštieľ využívali ako letné sídlo. V interiéroch kaštieľa boli pôvodne mozaikové parkety, intarzovaný dobový nábytok, cenné umelecké diela, plastiky, tkané závesy, vzácne koberce, striebro, cín........ . Najcennejšie časti boli v roku 1914 odvezené do Budapešti a do Tiszadobu. Po 2. svetovej vojne tu sídlila až do roku 1978 nemocnica. Koncom 90. tych rokov 20. storočia tu prebiehali rekonštrukčné práce a v súčasnosti sa tu nachádza stála expozícia poľnohospodárstva, ktorá zachytáva vývoj poľnohospodárstva od neolitu, čiže ml. doby kamennej, až po dobu súčasnú
Vlastivedné múzeum v Trebišove zhromažďuje a sprístupňuje doklady o vývoji Trebišovského okresu, pričom sa špecializuje na dejiny poľnohospodárstva na východnom Slovensku a tokajského vinohradníctva. Múzeum bolo založené 1.1.1964 v Sečovciach a v roku 1981 bolo presťahované do Trebišova. V celoslovenskom meradle sa špecializuje na dokumentáciu veterinárneho lekárstva a filumenistiky, kde plní úlohu múzea filumenistiky na Slovensku. Svoje aktivity prezentuje v zahraničí najmä v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine. Zbierkový fond múzea v súčasnosti tvorí viac ako 148 000 kusov zbierkových predmetov z histórie poľnohospodárstva, veterinárneho lekárstva, národopisu, numizmatiky, filumenstiky, archeológie a umenia. Z cennejších zbierok možno spomenúť parné oračky, historické traktory, stabilné spaľovacie motory, veľkovýrobné vinohradnícke lisy a pod. Svoje zbierky múzeum sprístupňuje v jedenástich stálych expozíciach.
V predveľkonočnom čase zamestnanci múzea realizujú projekt Víno a kraslice. Ako samotný názov hovorí, projekt v sebe spája degustáciu a nákup znamenitých tokajských vín s celoslovenskou prehliadkou veľkonočných kraslíc, ktoré si môžu návštevníci počas výstavy aj kúpiť. Vzniká nevšedná atmosféra, keď návštevník výstavy veľkonočných kraslíc sa má možnosť podieľať na jej hodnotení /hodnotenie návštevníkov/, poznávať niektoré techniky zdobenia a súčasne poznávať históriu i súčasnosť tokajského vinohradníctva a degustovať jednotlivé druhy vín.Stále expozície Vlastivedného múzea v Trebišove

História poľnohospodárstva na východnom Slovensku
Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku
Archív tokajských vín
Tradičné remeslá južného Zemplína
Ľudový odev južného Zemplína
Parná oracia súprava
Vývoj mlatby
Poľnohospodárske stroje a mechanizmy
Stála výstava Južný Zemplín v praveku a stredoveku
Ľudová plastika a drevorezba Zemplína
Andrássyovci na TrebišovskuOtváracie hodiny: pondelok – piatok 07:30 -15:30
sobota - voľný deň
nedeľa – od 14:00 do 17:00
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Utorok, 1.9.2020 od 07:30 do 15:30
Streda, 2.9.2020 od 07:30 do 15:30
Štvrtok, 3.9.2020 od 07:30 do 15:30
Piatok, 4.9.2020 od 07:30 do 15:30
Sobota, 5.9.2020 od 07:30 do 15:30
Nedeľa, 6.9.2020 od 07:30 do 15:30
Pondelok, 7.9.2020 od 07:30 do 15:30
Utorok, 8.9.2020 od 07:30 do 15:30
Streda, 9.9.2020 od 07:30 do 15:30
Štvrtok, 10.9.2020 od 07:30 do 15:30
Piatok, 11.9.2020 od 07:30 do 15:30
Sobota, 12.9.2020 od 07:30 do 15:30
Nedeľa, 13.9.2020 od 07:30 do 15:30
Pondelok, 14.9.2020 od 07:30 do 15:30
Utorok, 15.9.2020 od 07:30 do 15:30
Streda, 16.9.2020 od 07:30 do 15:30
Štvrtok, 17.9.2020 od 07:30 do 15:30
Piatok, 18.9.2020 od 07:30 do 15:30
Sobota, 19.9.2020 od 07:30 do 15:30
Nedeľa, 20.9.2020 od 07:30 do 15:30
Pondelok, 21.9.2020 od 07:30 do 15:30
Utorok, 22.9.2020 od 07:30 do 15:30
Streda, 23.9.2020 od 07:30 do 15:30
Štvrtok, 24.9.2020 od 07:30 do 15:30
Piatok, 25.9.2020 od 07:30 do 15:30
Sobota, 26.9.2020 od 07:30 do 15:30
Nedeľa, 27.9.2020 od 07:30 do 15:30
Pondelok, 28.9.2020 od 07:30 do 15:30
Utorok, 29.9.2020 od 07:30 do 15:30
Streda, 30.9.2020 od 07:30 do 15:30
Vstupné:
Obvyklé
Organizátor:
Vlastivedné múzeum v Trebišove
Webstránka:
http://www.muzeumtv.sk
Telefón:
0566722234

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD