Detail aktivity

Pamiatka:
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
Typ:
Ostatné
Podujatie:
„Veriť – Milovať – Pracovať“
Typ:
Výstava, expozícia
Ilustračná fotografia
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, „Veriť – Milovať – Pracovať“
Miesto / adresa:
Korzo Bélu Bartóka 788/1, Dunajská Streda
Mesto:
Dunajská Streda
Popis:
Výstava pripravená v spolupráci s Vedeckou knižnicou v Košiciach a Domom Matice slovenskej v Dunajskej Strede. Milan Rastislav Štefánik – osobnosť, ktorej význam nespočíva iba v rozhodujúcom podieli na založení prvého slobodného spoločného štátu Čechov a Slovákov. Je aj prvý zo svojho národa, ktorý obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku politiku. Osobitne treba vyzdvihnúť jeho sebaobetovanie sa v mene národa, mravnú čistotu jeho zámerov i prostriedkov pri prekonávaní prekážok. Bola to osobnosť napriek krehkému zdraviu silná, neobyčajne sugestívna, hlboko veriaca, túžiaca po pravde a poznaní. Svoje etické, morálne mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: „Veriť – Milovať – Pracovať“ a on skutočne tak žil. V tomto je aktuálnosť odkazu a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Piatok, 18.9.2020 od 11:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
Webstránka:
http://www.kniznicads.sk/
Telefón:
+421 315522582

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD