Detail aktivity

Podujatie:
Tradičné vápenné malty a omietky
Typ:
Prednáška, seminár
Ilustračná fotografia
Tradičné vápenné malty a omietky
Miesto / adresa:
Prostredná 64
Mesto:
Svätý Jur
Popis:
Skola tradičných stavebných remesiel organizovaná AINovou ponúka opäť možnosť získať alebo zdokonaliť si zručnosti zamerané na obnovu historických fasád vápennými technológiami.

Workshop začne dňa 13.9.2018 úvodnými prednáškami odborníkov na túto tému:

Karl Stingl z Tréningového centra rakúskeho spolkového pamiatkového úradu v Mauerbachu porovná tradičné a moderné omietky a náterové hmoty a možnosti ich použitia v pamiatkovej starostlivosti. Prednáška bude tlmočená z angličtiny do slovenčiny.

Pavel Fabian z Banskej Štiavnice predstaví vápno ako súčasť tradičných stavebných materiálov, oboznámi poslucháčov so základnou terminológiou a spôsobmi prípravy vápenných mált a omietok.
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Odbornú verejnosť
Dátum a čas:
Piatok, 13.9.2019 od 09:00 do 17:00
Organizátor:
Academia Istropolitana Nova
Webstránka:
http://www.ainova.sk/sk/novinky/?news_action_type=detail&news_id=220&news_archive=no
Telefón:
02 44 97 04 52

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD