Detail aktivity

Podujatie:
Deň otvorených dverí Divadelného ústavu
Typ:
Deň otvorených dverí
Ilustračná fotografia
Deň otvorených dverí Divadelného ústavu
Miesto / adresa:
Jakubovo nám. 12
Mesto:
Bratislava
Popis:
1/ V rámci Dňa otvorených dverí Divadelného ústavu bude po celý deň verejnosti sprístupnená špecializovaná Knižnica Divadelného ústavu i Študovňa Divadelného ústavu; odborní pracovníci Divadelného ústavu budú podávať priebežné informácie návštevníkom;
2/ vo foyeri Štúdia 12 a v priestoroch Divadelného ústavu budú inštalované plošné výstavky (portrétne výstavy, výstavy scénografie, či kostýmových návrhov), korešpondujúce s témou podujatia a zamerané na staršie obdobie dejín slovenského profesionálneho divadla;
3/ v Štúdiu 12 budú nainštalované rekonštruované makety významných slovenských scénografov od Ľudovíta Hradského a Jána Ladvenicu až po Ladislava Vychodila;
4/ v priestore Štúdia 12, resp. v priestoroch Informačného centra PROSPERO bude nainštalovaný monitor, prostredníctvom ktorého budú návštevníkom premietané ukážky z najstarších záznamov inscenácií, prípadne profilov osobností;
5/ Divadelný ústav pripraví blok popularizačných prednášok, prostredníctvom ktorých budú bližšie prezentované zbierky divadelnej scénografie, divadelnej dokumentácie, audiovizuálnych záznamov a Verejný špecializovaný archív;
6/ po prednáškach pripraví Divadelný ústav pre návštevníkov výkladové sprievody dokumentačnými pracoviskami Divadelného ústavu so zameraním na sprístupnenie inscenačných a osobných obálok a tematických hesiel
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Sobota, 14.9.2019 od 10:00 do 14:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Divadelný ústav
Webstránka:
http://www.theatre.sk
Telefón:
022048 7102

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD