Detail aktivity

Podujatie:
Kultúrne dedičstvo a jeho ochrana
Typ:
Prednáška, seminár
Miesto / adresa:
Mestský úrad, Centrum 2/3
Mesto:
Považská Bystrica
Popis:
Prednášky sú pre verejnosť určené od 16:00 hod, pre žiakov a študentov od 10:00 hod.

18. 9. (utorok) 16:00 – 18:00

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
PhDr. Viera Praženicová, riaditeľka
„Kultúrne dedičstvo a jeho potenciál v rozvoji regiónu“
- prednáška je zameraná na využitie kultúrneho dedičstva v oblasti cestovného ruchu
Mgr. Robert Májsky, archeológ
„Nálezy Púchovskej kultúry v meste Považská Bystrica“
- nálezy ako doklady Púchovskej kultúry na území mesta

Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Mgr. Mária Ružôňová
„Národné kultúrne pamiatky v Považskej Bystrici“
- pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu

PaedDr. Gejza Sádecký, Phd.
„Považská Bystrica a Podmanickovci“

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici:
Mgr. Anna Šujanská, historička
„Kultúrne a architektonické pamiatky Balašovcov ako najzreteľnejšia stopa ich pôsobenia v Považskej Bystrici“
- pôsobenie rodu Balašovcov v Považskej Bystrici

19. 9. (streda) 16:00 – 18:00

Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Bytči, pobočka Považská Bystrica:
Mgr. Jarmila Balážová, riaditeľka
„Donačná listina Považskej Bystrice“
- diplomatický rozbor kultúrnej pamiatky


Ing. arch. Martin Bóna, Ing. Miroslav Matejka
autori architektonicko-historického výskumu Považského hradu
„Stavebné premeny Považského hradu a možnosti jeho obnovy“
- prednáška zameraná na stavebný vývoj hradu s návrhmi záchrany

Združenie hradu Bystrica – OZ
Miroslav Tichý, podpredseda
„Postup záchrany torzálnej architektúry“
- techniky opravy Považského hradu

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Mgr. Viera Baničová, riaditeľka
„Kultúrne dedičstvo v povestiach regiónu“
- povesti z regiónu:

Otto Gata Plevnické povesti, povravky, pravdy
Božena Dobrovičová Povesti a rozprávky z Považia
Dardo a poklad
Kráľ Matej pod Manínom
Gejza Sádecký Barborka z Rajeckého hradu
Ruže Rafaela Podmanického
Muzika spod zeme
Panna z morského oka
Pavel Fleischhacker Cisárova pomsta
Jaro Gašpar Kremeň Posledný rytier z Bystrického hradu
Rytierov poklad
Milan Húževka Hajtman Zelenej hory
Vršatský černokňažník
Trenčianske povesti
Alojz Medňanský Dávne povesti o hradoch
Malebná cesta dolu Váhom

Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Streda, 18.9.2019 od 16:00
Štvrtok, 19.9.2019 od 16:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Mesto Považská Bystrica
Webstránka:
http://www.povazska-bystrica.sk
Telefón:
0915530613

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD