Detail aktivity

Podujatie:
Konferencia na tému Pamiatky môjho domova v kontexte bývania
Typ:
Konferencia, workshop
Miesto / adresa:
Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá
Mesto:
Častá
Popis:
Konferencia BSK na tému Pamiatky môjho domova v kontexte bývania.

Zoznam príspevkov:

R. Šenkirik: Bývanie ako sociokultúrny fenomén
V. Obuchová: Bývanie v Prešporku na prelome 19. a 20. storočia
M. Janovíčková: Kultúra bývania v Prešporku na konci 19. a začiatku 20. storočia
G. Dudeková: Šulpeho kolónia - model robotníckeho bývania
R. Ragač: Vybavenie rezidencie Esterházyovcov v Čeklísi počas prvej polovice 19. storočia
G. Habáňová: Tradičné podoby bývania Habánov vo Veľkých Levároch a ich historicko-spoločenský kontext (na príklade habánskeho domu číslo 78)
M. Hrubala: Vinohradnícka architektúra a bývanie v oblasti Malých Karpát - historické súvislosti, vývoj a odlišnosti
Z. Zvarová: Meštiansky dom v Modre - vývoj a typológia
L. Marušicová: Ako sa býva v tradičnom vinohradníckom dome - mikrosvet spoločných dvorov
M. Škrovina: Obnova a premeny historických domov v malokarpatskom regióne - reflexie zo súťaže Ocenenie za príkladnú obnovu


Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Odbornú verejnosť
Dátum a čas:
Štvrtok, 19.9.2019 od 09:30 do 15:30
Organizátor:
BSK
Telefón:
0248264728

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD