Detail aktivity

Pamiatka:
Židovský ortodoxný cintorín
Typ:
Ostatné
Podujatie:
Prehliadka ortodoxného cintorína
Typ:
Prehliadka, sprevádzanie
Ilustračná fotografia
Židovský ortodoxný cintorín, Prehliadka ortodoxného cintorína
Miesto / adresa:
Žižkova ulica
Mesto:
Bratislava
Popis:
Židovský ortodoxný cintorín sa nachádza na ploche bývalých Pálffyovských pozemkov mimo pôvodného intravilánu mesta. Cintorín je zachovaný v plnom rozsahu (plocha cintorína od roku 1846 s rozšírením v rokoch 1869 a 1926), s náhrobníkmi, hrobmi a doplnkovými stavbami ako historický doklad svojej epochy. Je svedectvom minulých dôb a jeho kultúrno-historický význam spočíva v estetickej a umeleckej hodnote náhrobných kameňov, v historickej hodnote náhrobného textu aj v architektonickom riešení umiestnenia, riešenia, stvárnenia a prepojenia stavieb.
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Streda, 16.9.2020 od 10:00 do 12:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
KPÚ Bratislava

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD