Detail aktivity

Pamiatka:
Evanjelický kostol
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Podujatie:
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013
Typ:
Prehliadka, sprevádzanie
Miesto / adresa:
Radničné námestie 8
Mesto:
Spišská Nová Ves
Popis:
Kostol s pôdorysom kríža bol postavený v klasicistickom slohu v rokoch 1790 až 1796. Ide o tzv. tolerančný typ evanjelického kostola. Interiér je zdobený oltárnym obrazom Krista modliaceho sa na Olivovej hore z roku 1797 od dánskeho maliara Jána Jakuba Stundera z Kodane a alabastrovým reliéfom znázorňujúcim rozhovor Krista so Samaritánkou pri studni. Lavice z červeného smreka zhotovil stolársky majster Thomas Thern v roku 1797. Organ postavil v rokoch 1822 až 1823 viedenský majster Friedrich Deutschmann. Lustre na strednej klenbe chrámu sú z roku 1870.
Na chóre kostola sa dodnes nachádza cenná knižnica niekdajšieho evanjelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi.
Evanjelický kostol je vďaka výbornej akustike obľúbeným miestom organizovania koncertov a festivalov vážnej a organovej hudby.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Pondelok, 16.9.2019 od 09:00 do 16:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Ev. a. v. farský úrad Spišská Nová Ves, Mesto Spišská Nová Ves
Webstránka:
http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/o_meste/pamiatky/evanjelicky_kostol/index.html
Telefón:
0908 073 168

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD