Detail aktivity

Pamiatka:
Evanjelický kostol v Slavošovciach
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Miesto / adresa:
049 36 Slavošovce
Mesto:
Slavošovce
Popis:
Pôvodne gotický kostol s prevládajúcim barokovým štýlom má rokokový oltár. Pochádza z roku 1755 a jeho nosnú časť stvárňuje plastika Krista, ktorý drží v ruke zemeguľu. Po stranách sa nachádzajú plastiky Mojžiša a Árona. V hornej časti upúta pozornosť reliéf Svätej Trojice, zo strán vystupujú plastiky sv. Petra a sv. Pavla.
V rovnakom čase ako oltár bola vytvorená aj rokoková kazateľnica, ktorá je zdobená plastikami evanjelistov a Ježiša Krista. Vrchol baldachýnu uzatvára plastika Archanjela Michala.
V chráme sa nachádza výnimočná renesančná krstiteľnica z roku 1630. Je vytesaná z jedného kusu pieskovca a tepaný mosadzný poklop znázorňuje výjav udelenia krstu Božiemu Synovi.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Nedeľa, 13.9.2020 od 14:00 do 17:00
Štvrtok, 17.9.2020 od 14:00 do 17:00
Piatok, 18.9.2020 od 14:00 do 17:00
Sobota, 19.9.2020 od 14:00 do 17:00
Nedeľa, 20.9.2020 od 14:00 do 17:00
Vstupné:
Obvyklé
Organizátor:
CZ ECAV Slavošovce
Telefón:
0918828339

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD