Detail aktivity

Pamiatka:
Sakrálne pamiatky
Typ:
Ostatné
Podujatie:
Sakrálne pamiatky Bratislavského samosprávneho kraja
Typ:
Konferencia, workshop
Ilustračná fotografia
Sakrálne pamiatky, Sakrálne pamiatky Bratislavského samosprávneho kraja
Miesto / adresa:
Dukelská ul. 4
Mesto:
Modra
Popis:
Konferencia o význame a vývoji sakrálnych stavieb na území Bratislavského kraja. Porozprávame sa o cirkevných stavbách katolíkov, evanjelikov a židov, o možnostiach ich obnovy a prezentácie z pohľadu odborníkov.

9:00 – 9:30 Registrácia účastníkov

Blok I.
09:30 – 09:40 Úvodný príhovor, župan Ing. Pavol Frešo
09:40 – 09:50 Zámer konferencie, Mgr. Rastislav Šenkirik, BSK
09:50 – 10:10 Význam a vývoj sakrálnych stavieb v pamiatkovej obnove, PhDr. Peter Jurkovič, Mgr. Marta Belohorcová, KPÚ Bratislava
10:10 – 10:25 Rannostredoveká sakrálna architektúra, Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., FA STU
10:25 – 10:40 Diskusia
10:40 – 11:05 Prestávka

Blok II.
11:05 – 11:20 Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre - jeho stavebný vývoj a význam v kontexte gotiky pod Malými Karpatmi, Mgr. Jozef Tihányi, SNM Červený Kameň
11:20 – 11:35 Archívno-historický výskum kaplnky sv. Rozálie v Lamači, PhDr. Viera Obuchová, MÚOP
11:35 – 11:50 Vývoj sakrálneho priestoru evanjelickej komunity vo Svätom Jure, Ing. arch. Barbora Vorlíčková, AINova
11:50 – 12:05 Synagógy nášho regiónu a možnosť ich integrácie do kultúrnych a vzdelávacích aktivít, Mgr. Maroš Borský, PhD.
12:05 – 13:40 Obedňajšia prestávka

Blok III.
13:40 – 13:55 Sakrálna architektúra prvej polovice 20. storočia, Mgr. Peter Buday, PÚ
13:55 – 14:10 Súčasná sakrálna tvorba – novostavba Farského kostola mena Panny Márie v Bratislave, Vrakuni, Ing. arch. Michal Bogár, ateliér BKU
14:10 – 14:25 Sakrálne pamiatky v Bratislavskom samosprávnom kraji z pohľadu kultúrneho turizmu a prezentácie pre verejnosť, Mgr. Peter Kresánek
14:25 – 15:30 Záverečná diskusia

Viac info nájdete na www.mestosity.sk. Odporúča sa potvrdenie účasti na bhcd@ainova.sk (z dôvodu obmedzenej kapacity)
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Odbornú verejnosť
Dátum a čas:
Štvrtok, 17.9.2020 od 09:00 do 15:30
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
AINOVA
Webstránka:
http://www.modra.sk, www.mestosity.sk, www.ainova.sk
Telefón:
0336908329

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD