Detail aktivity

Pamiatka:
Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Podujatie:
Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 2014
Typ:
Prehliadka, sprevádzanie
Miesto / adresa:
Radničné námestie 6
Mesto:
Spišská Nová Ves
Popis:
Trojloďový farský kostol Nanebovzatia Panny Márie patrí medzi najvzácnejšie pamiatky v meste. Architektúra kostola zo 14. storočia je zachovaná sčasti v pôvodnom stave dodnes. Pozoruhodným je reliéf tympanónu znázorňujúci korunovanie Matky Božej Panny Márie. V kostole sa nachádza súsošie Ukrižovania z dielne Majstra Pavla z Levoče, relikviár v tvare kríža od Mikuláša Gallica zo Sieny z prvej polovice 14. storočia, pacifikály z 15. storočia, zlatená monštrancia zo 16. storočia pripisovaná košickému zlatníkovi Antóniovi, kalich z pozláteného striebra z roku 1795 od Jána Kolbenhayera z Levoče. Nachádza sa tu i bronzová krstiteľnica, ktorej časť (tzv. nohu) historici pripisujú Majstrovi Konrádovi, zakladateľovi prvej gotickej zvonolejárne na Spiši pôsobiacej v Spišskej Novej Vsi.
Najcharakteristickejšiu časť siluety mesta tvorí neogotická veža kostola vysoká 87 m, postavená v rokoch 1892 až 1893 podľa plánov profesora Imricha Steindla. Je najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. Na jej štyroch stranách sa nachádza až sedem hodinových ciferníkov, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. Poskytuje nádherný výhľad na mesto a široké okolie. Návštevníci pri výstupe na vežu majú možnosť obdivovať päticu zvonov. Najstarším je tzv. Šmertny zvon s priemerom 92 cm z roku 1486 od spišskonovoveského zvonolejára Jána Wagnera. Dva najväčšie spišskonovoveské zvony Urban s priemerom 206 cm (z roku 1849) a Concordia s priemerom 164 cm (z roku 1857) zhotovil zvonolejár Andreas Schaudt z Budapešte. V roku 1930 zvonolejáreň Fischer z Trnavy uliala zvony Peter s priemerom 143 cm a Medián s priemerom 118 cm.
Na veži sú umiestnené sochy štyroch evanjelistov vysoké 3,25 m a vážiace 800 kg. Sochy sú dielom sochára Júliusa Fuhrmanna, pochovaného na tunajšom cintorín
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Sobota, 19.9.2020 od 09:00 do 16:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Rímskokatolícky farský úrad Spišská Nová Ves, Mesto Spišská Nová Ves
Webstránka:
http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/o_meste/pamiatky/rimskokatolicky_farsky_kostol_nanebovzatia_panny_marie/index.html
Telefón:
053 42 982 93

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD