Detail aktivity

Pamiatka:
Divadelný ústav Bratislava
Typ:
Ostatné
Podujatie:
Divadelné dedičstvo v archívoch a dokumentoch Divadelného ústavu
Typ:
Prednáška, seminár
Miesto / adresa:
Jakubovo nám. 12
Mesto:
Bratislava
Popis:
Sprístupňovanie archívnych dokumentov a divadelného umenia vo forme prezentácie a odborného sprievodu.
PROGRAM STRETNUTIA:
11,00 hod. prezentácia najnovšej edície Centra výskumu divadla – edícia Prítomnosť divadelnej minulosti prináša interaktívne DVD, ktoré obsahujú analýzy deviatich inscenácií Hviezdoslavovej drámy Herodes a Herodias a siedmich inscenácií Ostrovského komédie Les doplnené o množstvo dobových archívnych dokumentov a fotografií (režijné knihy, fotografie, inscenačné texty, denníky tvorcov, bulletiny, odborné štúdie, recenzie, spomienky pamätníkov),
11,30 prezentácia medzinárodného projektu Fotografia Europeana: od počiatkov fotografie k Európe obrazov, ktorý vytvoril unikátnu kolekciu divadelných a paradivadelných fotografií z obdobia 1839 – 1939,
12,00 hod. Oddelenie divadelnej dokumentácie predstaví nový on-line Katalóg fondov a zbierok Divadelného ústavu a spôsob jeho fungovania,
12,30 návšteva stálej expozície Izba manželov Borodáčovcov s výkladom o režijnej praxi prvého slovenského profesionálneho režiséra Janka Borodáča,
13,00 špecializovaný výklad a komentovaný sprievod po zbierkach a fondoch Divadelného ústavu.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Sobota, 19.9.2020 od 11:00 do 14:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Divadelný ústav Bratislava
Webstránka:
http://www.theatre.sk
Telefón:
+421 2 204 87 102

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD