Detail aktivity

Pamiatka:
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1914, Vranov nad Topľou Čemerné
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Podujatie:
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Typ:
Koncert
Ilustračná fotografia
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1914, Vranov nad Topľou Čemerné, Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Miesto / adresa:
Nám. bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča č. 327
Mesto:
Vranov nad Topľou Čemerné
Popis:
Chrám Bol postavený v rokoch 1905 – 1914. Projektoval ho budapeštiansky architekt EdmuntLechner. Má byzantský okrúhly pôdorys. Centrálny priestor je krytý kupolou. Architektonicky je chrám rozčlenený na tri časti, ktoré tvoria predsieň, loď chrámu a svätyňu.
Svätyňa je miesto za ikonostasom, kde sa nachádza oltár - prestol. Svätyňa symbolizuje nebo, miesto prebývania Boha, raj kde žili prví ľudia v šťastí, ale aj tie miesta, kde žil, učil, zomrel a vstal zmŕtvych Ježiš Kristus.
Loď chrámu zasa znázorňuje Cirkev, ktorá „pláva“ dejinami ľudstva.Významnou umeleckou pamiatkou je ikonostas, ktorý oddeľuje svätyňu od lode chrámu.
Dominantnou časťou chrámu je veža. Súčasťou veže sú hodiny, zobrazujúce čas na štyri svetové strany. Každý chrám upúta nielen svojím vonkajším a vnútorným výzorom, ale aj tónmi zvonov, ktoré zvolávajú veriacich k modlitbám. Zvuk zvonov vychádzajúci z veže chrámu upúta nielen svojim harmonickým ladením, ale majestátnym zvukom svojich štyroch zvonov.
I dnes tento chrám ostáva hlavným centrom a oporným bodom pre veriacich, ale aj pre všetkých ľudí. Preto srdečne pozývamvšetkých, aby prekročili prach tohto chrámu či už zo zvedavosti, alebo z túžby stretnúť sa s Bohom. Verím, že pri tichej adorácii posvätného miesta budeme môcť upriamiť svoju pozornosť na toho, vďaka ktorému je chrám Domom Božím.
20.9.2014 :
14:00 hod do 17:00 Festival duchovnej piesne Boh je Láska

Všetci ste srdečne pozvaný
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Sobota, 12.9.2020 od 14:00 do 17:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Webstránka:
http://www.grkatpo.sk
Telefón:
057 446 29 66

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD