Detail aktivity

Pamiatka:
NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Miesto / adresa:
Koháryho námestie
Mesto:
Fiľakovo
Popis:
Františkánsky kostol s budovami kláštora pochádza z roku 1513, v r. 1554 bol zmenený na tureckú džámiju a definitívne zničený Turkami pri obliehaní v roku 1682. V rokoch 1694-1727 znovu vybudovaný ako barokový s hodnotným interiérom. Veža je postavená netypicky na severovýchodnej strane lode. Úpravy fasád sú z rokov 1725-1728. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria je zaklenutý valenými lunetovými klenbami so štukovými obrazcami. Klenbový systém spočíva na vtiahnutých oporných pilieroch so združenými pilastrami. Kostol má barokový murovaný chór. Na juhovýchodnej strane bočná kaplnka, v nikách fasády a nad vchodom do kostola sú barokové plastiky. Hlavný aj oba bočné oltáre barokové, kazateľnica z 1. polovice 18. storočia a ďalší bočný oltár ranobarokový a dva oltáre rokokovou ornamentikou a plastikami.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Štvrtok, 12.9.2019 od 16:00 do 19:00
Piatok, 13.9.2019 od 08:00 do 19:00
Sobota, 14.9.2019 od 07:30 do 11:30
Vstupné:
Zadarmo
Webstránka:
http://www.filakovo.sk
Telefón:
0474382016

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD