Detail aktivity

Podujatie:
"ICH VELIČENSTVÁ PRICHÁDZAJÚ"
Typ:
Výstava, expozícia
Miesto / adresa:
Nám. Sv. Trojice 6,Berggericht
Mesto:
Banská Štiavnica
Popis:
Výstavou „Ich veličenstvá prichádzajú …“ Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici nadväzuje na svoje predchádzajúce výstavy venované návštevám členov habsburského cisárskeho rodu v stredoslovenských banských mestách a to výstavu Jeho cisársky majestát prichádza, ktorá sa konala v Bratislave v roku 1994 a výstavu Zlatá a strieborná cesta cisára Františka Štefana Lotrinského po stredoslovenských banských mestách, ktorá sa bola inštalovaná v roku 2001 v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.

V roku 2014 si pripomíname 250. výročie návštevy synov cisárovnej Márie Terézie, budúceho cisára Jozefa II., arcivojvodu Leopolda a sasko-tešínskeho vojvodu Alberta, budúceho zaťa cisárovnej a miestodržiteľa Uhorska, v stredoslovenských banských mestách. Návšteva princov nadviazala na predchádzajúcu návštevu ich otca, cisára Františka Štefana Lotrinského v roku 1751. Obidve návštevy dokladujú význam Banskej Štiavnice a ďalších stredoslovenských banských miest v hospodárskom živote Habsburskej monarchii.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie sa koná nezávisle od DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Piatok, 11.9.2020 od 09:00 do 17:00
Sobota, 12.9.2020 od 09:00 do 17:00
Nedeľa, 13.9.2020 od 09:00 do 17:00
Pondelok, 14.9.2020 od 09:00 do 17:00
Utorok, 15.9.2020 od 09:00 do 17:00
Streda, 16.9.2020 od 09:00 do 17:00
Štvrtok, 17.9.2020 od 09:00 do 17:00
Piatok, 18.9.2020 od 09:00 do 17:00
Sobota, 19.9.2020 od 09:00 do 17:00
Nedeľa, 20.9.2020 od 09:00 do 17:00
Pondelok, 21.9.2020 od 09:00 do 17:00
Utorok, 22.9.2020 od 09:00 do 17:00
Streda, 23.9.2020 od 09:00 do 17:00
Štvrtok, 24.9.2020 od 09:00 do 17:00
Piatok, 25.9.2020 od 09:00 do 17:00
Sobota, 26.9.2020 od 09:00 do 17:00
Nedeľa, 27.9.2020 od 09:00 do 17:00
Pondelok, 28.9.2020 od 09:00 do 17:00
Utorok, 29.9.2020 od 09:00 do 17:00
Streda, 30.9.2020 od 09:00 do 17:00
Vstupné:
Obvyklé
Organizátor:
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
Webstránka:
http://www.muzeumbs.sk
Telefón:
+421 45 692 05 35

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD