Detail aktivity

Pamiatka:
Sakrálne pamiatky
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Podujatie:
Prehliadka sakrálnych pamiatok Popradu
Typ:
Prehliadka, sprevádzanie
Miesto / adresa:
Poprad
Mesto:
Poprad
Popis:
POPRAD
Rímskokatolícky kostol sv. Egídia, Nám. sv. Egídia
Ranogotický kostol bol postavený medzi rokmi 1246 a 1268. Do 14. storočia je datovaná výstavba sakristie, prestavba kostola na dvojlodie, do doby okolo polovice 15. storočia otvorenie svätyne južným portálom, výzdoba interiéru nástennými maľbami, prístavba kaplnky sv. Valentína. V 70-tych rokoch 20. storočia bol uskutočnený hĺbkový pamiatkový výskum a v 80-tych rokoch sa zrealizovala obnova kostola. Odkryté nástenné maľby v interiéri kostola významne obohatili fond stredovekej nástennej maľby nielen na Spiši, ale na celom Slovensku.


Zvonica, Nám. sv. Egídia

Staviteľom zvoniece z r. 1663 bol Georgius Exoticus. Oprava vonkajších omietok a rekonštrukcia zvonice prebiehali v rokoch 1924 a 1957, kedy bola odstránená bohatá sgrafitová výzdoba. Pre poruchy na murive a klenbách sa prestalo zvoniť. Zvonenie bolo obnovené až v 80-tych rokoch 20. storočia, v roku 1998 bola zvonica obnovená.


Evanjelický kostol, Nám. Sv. Egídia

História vzniku kostola nadväzuje kontinuálne na staršie dejiny tunajšej evanjelickej cirkevnej obce. Keď drevený kostol z roku 1760 schátral, rozhodla sa ev. a. v. cirkevná obec v roku 1826 vybudovať nový chrám. Stavba bola dokončená na jeseň roku 1834. Svojím zaujímavým architektonickým riešením so zachovanou architektúrou i dotvárajúcimi interiérovými prvkami patrí k najvýznamnejším reprezentantom evanjelických chrámov 19. storočia.

VEĽKÁ
Rímskokatolícky kostol sv. Jána evanjelistu, Scherfelova ulica
Rímskokatolícka kostol bol postavený po roku 1250. Z tohto obdobia je zachovaný najmä ukážkový ranogotický portál. V 14. storočí postavili väčšie presbytérium s elegantnou klenbou, loď zaklenuli na stredové podpory a vytvorili typické dvojlodie. Novodobým prvkom kostola sú farebné vitráže z r. 2003.
Evanjelický kostol, Ul. Juraja Tranovského
Murovaný evanjelický kostol bol postavený v roku 1817. Ďalšie úpravy sa uskutočnili v rokoch 1955 a 1980. Evanjelický kostol je ukážkou pozoruhodnej dispozície, vychádzajúcej z obľúbenej protestantskej schémy centrálneho pôdorysu gréckeho kríža, patrí k najhodnotnejším predstaviteľom protestantskej architektúry tolerančného obdobia.
Foto: Veľká evav kostol
SPIŠSKÁ SOBOTA
Rímskokatolícky kostol sv. Juraja, Sobotské námestie
Kostol je pôvodne neskororománsky, postavený okolo polovice 13. storočia ako jednoloďová stavba so svätyňou a vežou. Už v 1. polovici 14. storočia sa uskutočnila prestavba kostola na centrálne dvojlodie. Ďalšia veľká, neskorogotická stavebná úprava bola zrealizovaná okolo polovice 15. storočia. Veža dostala v roku 1787 dnešnú neskorobarokovú úpravu. Od 50-tych rokov 20. storočia stavebné úpravy smerovali k obnovám omietok, podláh, k statickému zabezpečeniu veže kostola. V roku 2014 bolo ukončené osadenie vitrážových výplní okenných otvorov.
Kostol sv. Juraja je cenným príkladom špecifického typu dvojloďových kostolov, ktoré sú charakteristickým prejavom spišskej gotickej architektúry. Za komplexnú obnovu a reštaurovanie mobiliáru bol kostol v roku 2011 ocenený prestížnou cenou Kultúrna pamiatka roka.

Zvonica, Sobotské námestie

Zvonica bola postavená na konci 16. storočia. Výskum zvonice v roku 1998 preukázal v priebehu jej štyristoročnej existencie štyri základné vývojové etapy a jednu stavebnú obnovu. Odzrkadlilo sa to predovšetkým v jej pôvodnej dispozícii, ktorá sa na rozdiel od celkovej hmoty objektu postupne menila.
Evanjelický kostol, Sobotské námestie
Kostol je typickým predstaviteľom protestantskej sakrálnej architektúry z obdobia klasicizmu. Jeho jednoloďová sieňová dispozícia i celkové architektonické riešenie ho radí k hodnotným sakrálnym stavbám z poslednej tretiny 18. storočia.


MATEJOVCE
Rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa, Matejovské nám.
Ranogotický kostol, ktorý sa zachoval v celom pôvodnom rozsahu, bol postavený v 70-tych rokoch 13. storočia, v roku 1422 bol prestavaný na dvojlodie. V 18. storočí, bol kostol barokovo upravený, k južnému múru dvojlodia bola pristavaná predsieň, do interiéru – dvojlodia bola vstavaná murovaná orgánová empora a nadstavaná veža.
Zvonica, Matejovské námestie
V 17. storočí pribudla do areálu kostola renesančná zvonica. 18. storočie prinieslo veľké stavebné úpravy nielen kostola, ale aj zvonice, začiatkom 19. storočia bola zvonica klasicisticky upravená. Nová kovová zvonová konštrukcia nesie 4 elektrifikované zvony. Jeden zo zvonov pochádza zo 14. storočia.


Evanjelický kostol, Matejovské námestie

Monumentálny evanjelický kostol z roku 1785 je zaujímavý najmä zachovaným pôvodným oltárom, rokokovou kazateľnicou a jedinečným klasicistickým organom.
STRÁŽE
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Strážske námestie
Kostol je datovaný do 14. storočia, jeho baroková úprava bola zrealizovaná v období 1771 - 1776. Ďalšie úpravy boli vykonané okolo roku 1928 v súvislosti s prístavbou kláštora, pôvodne redemptoristov, neskôr minoritov. Predpokladá sa, že z pôvodnej stavby sa zachovala veža a časť obvodových múrov lode kostola, kamenné ostenia vo veži a v podstreší nad barokovými klenbami nástenné maľby.

Foto: Stráže rk kostol
Evanjelický kostol
Evanjelický chrám bol postavený v roku 1784.
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Nedeľa, 13.9.2020 od 09:00 do 14:00
Vstupné:
Zadarmo

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD