Detail aktivity

Podujatie:
Deň otvorených dverí
Typ:
Deň otvorených dverí
Miesto / adresa:
Poprad
Mesto:
Poprad
Popis:
Tatranská galéria, Hviezdoslavova ulica č. 12

Tatranská galéria sídli v v zrekonštruovanej technickej pamiatke. Parnú elektráreň v Poprade postavila uhorská pobočka firmy Siemens – Schuckert Budapešť – Prešpork v roku 1911. Projekt elektrárne bol realizovaný za účelom potreby dodávky elektrickej energie pre tatranské vicinálne železnice, konkrétne trať Poprad – Starý Smokovec, odtiaľ do Tatranskej Lomnice na Štrbské Pleso. Prevádzka elektrárne bola zahájená v roku 1911, súčasne s novým úsekom trate Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. V tom období išlo o priekopnícky čin zavedenia elektrickej energie na železničnej trati.
Po znárodnení v roku 1946 prevzal elektráreň spolu so strojným vybavením n. p. Slovenské elektrárne. Tie ju prevádzkovali do roku 1959, kedy bola činnosť elektrárne zastavená a po demontáži technologického zariadenia bol objekt odovzdaný do správy Mestského národného výboru v Poprade.
Na začiatku 90-tych rokov 20. storočia začal okruh umelcov spolu s Tatranskou galériou upozorňovať na význam záchrany objektu elektrárne. Postupná, niekoľkoročná obnova objektu a jeho areálu bola ukončená vo februári 2014 a je pozitívnym príkladom využitia pôvodne industriálnej architektúry pre účely galérie a kultúrno-spoločenské využitie.

Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 4

Osvetové stredisko sídli v renesančnom meštianskom dome, ktorý bol postavený v 50-tych rokoch 17. Storočia. Dom je pozoruhodný citlivou barokovou prestavbou v roku 1761, ktorá rešpektovala pôvodnú stredovekú a renesančnú zástavbu, vrátane dispozičného riešenia a renesančného výrazu hlavnej fasády domu. Dom bol obnovený po roku 1966 a v rokoch 2006-2007.

Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Poprad - Spišská Sobota, Sobotské námestie 16

Pracovisko krajského pamiatkového úradu sídli v meštianskom dome. Dom bol postavený v 2. polovici 15. storočia, renesančne prestavaný po polovici 16. storočia a v 17. storočí upravený s použitím starších, stredovekých murív. Stavebná úprava domu s datovaním „1742“ je spojená s menom „Johannes Sonntag“, kedy dom patril rodine Szontágovcov, bohatých podnikateľov zo Spišskej Soboty. Z roku 1770 pochádza úprava hlavnej fasády domu s bohatou štukovou ornamentikou a zachovanou barokovou mrežou. Posledná rekonštrukcia domu prebiehala v rokoch 1982-1989.

Štátny archív v Levoči, pracovisko Poprad – Spišská Sobota, Sobotské nám. 18 a 20

Štátny archív sídli v dvoch meštianskych domoch, Objekt s č. 18 vznikol v 1. polovici 17. storočia zlúčením dvoch renesančných domov na gotickom základe z 15. a 16. storočia. Naposledy bol objekt rekonštruovaný koncom 20. storočia. Objekt s č. 20 je renesančný dom, ktorý vznikol v 1. polovici 17. storočia z pôvodných dvoch menších prízemných stavieb. Po požiari v roku 1775, kedy zhorela aj dvojitá sedlová strecha, bola barokovo upravená hlavná fasáda i vnútorné priestory a na hlavnú fasádu pribudla aj nezvyklá jednopodlažná prístavba. Posledná väčšia rekonštrukcia bola zrealizovaná koncom 20. storočia

Podtatranská knižnica, Sobotské nám. 22

Renesančný dom z polovice 16. storočia je postavený na pozostatkoch stredovekej kamenej stavby. Datovanie na portáli južnej fasády s rokom 1677 prezrádza zrejme významnú prestavbu. V polovici 80. rokov 20. storočia prešiel objekt celkovou rekonštrukciou. Dom je špecifický najmä vďaka atypickej dispozícii a množstvu zachovaných renesančných konštrukcií a prvkov – arkier, fasádny portál s datovaním a nápisom, zaklenutia a interiérové portály.


Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Piatok, 13.9.2019 od 09:00 do 14:00
Vstupné:
Zadarmo

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD