Detail aktivity

Podujatie:
Otvorené penzióny
Typ:
Prehliadka, sprevádzanie
Miesto / adresa:
Poprad - Spišská Sobota
Mesto:
Poprad
Popis:
Penzión Sabato, Sobotské nám. 6

Dvojpodlažný, prejazdový, meštiansky dom z 1. polovice 17. storočia je jedným z najzachovalejších renesančných domov v Spišskej Sobote, s unikátnou arkádovou loggiou. Upravený bol v 2. polovici 18. storočia a v roku 1958. V rokoch 1998-2004 prešiel dom rozsiahlou obnovou pre využitie penziónového ubytovania a reštaurácie.

Penzión Átrium, Sobotské nám. 25

V dome sú zachované najmä hodnotné renesančné konštrukcie a prvky. Okrem valených klenieb s výsečami v prejazde a v bývalej sýpke na poschodí, sú pozoruhodné najmä autenticky zachované drevené, trámové stropy. V južnom priestore sa nachádzaozdobne vyrezávaný strop s bohatou profiláciou, rozetkami, nápisom a datovaním 1683. Hlavná fasáda objektu je hladká, vystupujúcimi prvkami sú tri renesančné, kamenné šambrány malých okenných otvorov poschodia s lištou, profilovanými podokennými a nadokennými rímsami a prevliekanými mrežami.

Penzión sv. Juraj, Sobotské nám. 29

Renesančný dom z konca 16. a začiatku 17. storočia je postavený na pozostatkoch kamenej stavby z konca 15. storočia. Ďalšie úpravy pochádzajú z poslednej tretiny 18. storočia a zahŕňajú úpravu hlavnej fasády a výstavbu vo dvore. Komplexne bol dom zrekonštruovaný v roku 1996. Dom, ktorý v minulosti slúžil ako zájazdný hostinec, je výnimočne hodnotným renesančným domom s množstvom zachovaných renesančných konštrukcií a prvkov.

Penzión Apropo, Sobotské nám. 38

Dom vznikol zlúčením dvoch objektov. Barokovo-klasicisticky bol objekt prestavaný v 2. polovici 18. storočia, z tohto obdobia pochádza aj úprava hlavnej fasády. V objekte sa síce zachovali mnohé renesančné valené a barokovo-klasicistické klenby, viaceré zaklenutia či trámové stropy však zanikli. Komplexná rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 2001 – 2002.
Penzión Fortuna, Sobotské nám. 43
Renesančný dom z 1. tretiny 17. storočia bol v polovici 18. storočia barokovo prestavaný. Objekt je typickým príkladom domu s prejazdom v strednej osi, so zachovanými renesančnými aj barokovými konštrukciami a hodnotnými architektonickými, výtvarnými a umelecko-remeselnými prvkami.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Sobota, 14.9.2019 od 09:00 do 14:00
Vstupné:
Zadarmo

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD