Detail aktivity

Podujatie:
SLÁVNOSŤ HLINY - KERAMICKÁ MODRA 2015
Typ:
Miestne slávnosti
Ilustračná fotografia
SLÁVNOSŤ HLINY - KERAMICKÁ MODRA 2015
Miesto / adresa:
Súkenícka ulica
Mesto:
Modra
Popis:
3. - 5. september 2015
Siedma Slávnosť hliny sa venuje hrnčiarskym tradíciám, zvykom a sviatkom. Odborný seminár a výstavy sprevádza hrnčiarsky jarmok, bál, alegorický sprievod a atrakcie pre deti aj dospelých. Slávnosť hliny s medzinárodnou účasťou pripomína tradície našich predkov. Výťažok zo stánku s koláčmi bude použitý na Modranský keramický betlehem.
PROGRAM
Súčasťou programu budú tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla, súťaže a iné zábavné aktivity. Sprievodný program, otváracie hodiny a miesta sprievodných výstav nájdete nižšie.


Štvrtok – 3. september 2015
17,00 - Otvorenie výstavy Z tvorby slovenských keramikov, Mestské centrum sociálnych služieb, Súkennícka 4
18,00 – Otvorenie výstav Hrnčiarske zvyky, tradície a sviatky a modranska – Nová tradícia stolovania z hliny, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15

Piatok – 4. september 2015
9,00 - 14,00 – Medzinárodný odborný seminár na tému Hrnčiarske zvyky, tradície a sviatky, Hotel Sebastian, Dukelská 4

HRNČIARSKY JARMOK na Súkenníckej ulici
17,00 Slávnostné otvorenie hrnčiarskeho jarmoku
17,30 Peter Luha (gitarista)
19,00 Balkansambel (balkánske rytmy)
20,30 BANDA (slovenská world-music skupina)

Sobota – 5. september 2015
HRNČIARSKY JARMOK na Súkenníckej ulici
9,30 DUO SOAVE (gitara a flauta)
11,00 Vrbovskí víťazi (hudobno-pracovná skupina)
12,30 Šenkvická muzika
14,00 Detský folklórny súbor Magdalénka
15,30 Divadlo Žihadlo (bábkové divadlo)
17,00 Csalló (maďarský folklór)
19,00 Hrnčiarska „labovka“ – ukončenie jarmoku a alegorický hrnčiarsky sprievod, ktorý sa začína na Súkenníckej ulici a končí pri soche sv. Floriána
21,00 Hrnčiarsky bál (do tanca hrá Ľudová hudba BANDA)

VÝSTAVY:
• Výstavy budú prístupné: 4. - 5. september o 10,00 – 18,00 hod.
• Galéria Ignáca Bizmayera, Kukučínova 15
• Hrnčiarske zvyky, tradície a sviatky, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
• modranska – Nová tradícia stolovania z hliny, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
• Z tvorby slovenských keramikov, Mestské centrum sociálnych služieb, Súkennícka 4

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
Slovenská ľudová majolika – možnosť navštíviť výrobné dielne podniku, SĽM Modra, Dolná 138, otvorené: 5. september o 9,00 – 15,00 hod.
Tradičná keramická dielňa - Ďureje, Súkennícka 2, otvorené: 4. september od 17,00 – 22,00 hod., 5. september od 9,30 – 22,00 hod.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Odborný seminár na tému Hrnčiarske tradície, zvyky a sviatky v hoteli Sebastian usporadúva Slovenské národné múzeum – Múzea Ľ. Štúra v Modre a OZ Modranská Beseda. Tradične ho bude sprevádzať keramický jarmok s jedinečným štylizovaným hrnčiarskym sprievodom a medzinárodnou účasťou keramikárov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Rakúska a Bulharska. Tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla umožnia návštevníkovi skutočný dotyk s hlinou. Nie len mladší sa môžu zabaviť v neobvyklých súťažiach a zábavných aktivitách. Členka Modranskej Besedy, keramikárka Mária Malinová: „Hrnčiarstvo je stále živé, no nie jednoduché remeslo. Prvý septembrový víkend tohto roku v našom meste oživíme a ukážeme hrnčiarske zvyky.“ Výťažok zo zbierky koláčov od šikovných pekárok bude použitý na projekt Modranský keramický betlehem. Podujatie je už tradične súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

• Scenár „labovky“ a alegorického hrnčiarskeho sprievodu: Agáta Petrakovičová Šikulová
• Garant keramického jarmoku a tvorivých dielní: Mária Malinová a Marián Liška
• Garanti hrnčiarskeho alegorického sprievodu: Elena Lennerová a Peter Lenner
• Hlavný organizátor odborného seminára a výstav: SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

USPORIADATELIA A PARTNERI PODUJATIA
OZ Modranská Beseda, SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko Modra, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Hotel Sebastian, Pezinské tehelne - Paneláreň, ĽUSK, OZ Kraľovan, OZ Magdalénka, Biolka, Pekáreň Harmónia, Modranskí keramikári, Cech kachliarov, Modranské Zvesti, TV Pezinok a OZ Wellgiving. Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Utorok, 3.9.2019 od 17:00 do 20:00
Streda, 4.9.2019 od 09:00 do 23:59
Štvrtok, 5.9.2019 od 09:00 do 23:59
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Modranská Beseda
Webstránka:
http://www.modranska-beseda.sk; https://www.facebook.com/modranska.beseda
Telefón:
0911292178

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD