Detail aktivity

Podujatie:
DEKD Modra 2015
Typ:
Ostatné
Miesto / adresa:
mesto Modra
Mesto:
Mesto Modra
Popis:
piatok 11. 9. 2015
~ 14.00 – 16.00 | Slávnostné otvorenie podujatia, Nemecký evanjelický kostol, Dolná 1
odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva, vstup voľný

~ 17.00 | Otvorenie výstavy Agnesy Vavrinovej Brehy
Malokarpatské osvetové stredisko, Kaštieľ, Horná 20

~ 18.00 | Otvorenie výstav SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre
Historická radnica, Štúrova 54, vstup voľný
○ Ženy v národnoemancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci
Výstava predstavuje okrem porovnania českého a slovenského
národnoemancipačného hnutia aj postavenie ženy v ňom a jednotlivé
osudy slovenských a českých vlasteniek. Približuje ženy v blízkej rodine
Ľudovíta Štúra ako aj ďalšie postavy tejto generácie žien, ich osudy
i osvetovú činnosť. Výstavu kurátorsky pripravila Sylvia Hrdlovičová.
○ Päťdesiat rokov Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1965 – 2015
Riaditeľka múzea Viera Jančovičová pripravila prierezovú výstavu
o histórii múzea od jeho založenia v roku 1965 až po súčasnosť, ktorá
predstaví celú škálu jeho odborných činností.

~ 20.00 – 21.30 | Literárna cesta Štúrovou Modrou – večerný okruh
Miesto stretnutia Historická radnica, Štúrova 54
Večerná prechádzka Modrou 19. storočia s nahliadnutím do pamiatok súvisiacich s pobytom Ľudovíta Štúra v Modre, nutná rezervácia: marcela.kvetkova@msumodra.sk.

sobota 12. 9. 2015
~ 10.00 – 12.00 | Téma dňa Kostol sv. Jána Krstiteľa, Dolná ul., vstup voľný
prednáška, výsledky výskumu a okruh v teréne
○ Katarína Machatová predstaví dlhodobú prácu Združenia záchrany
cirkevných pamiatok v Modre, ktorá v spolupráci s Katolíckou cirkvou
pamiatku obnovuje.
○ Jozef Tihányi vás prevedie najstaršou stavebnou pamiatkou mesta
a predstaví jej prebiehajúcu obnovu vo svetle nálezov a zistení pamiatkových
výskumov.

~ 15.00 – 18.00 | Reťazové sprevádzanie pamiatkami mesta
jeden sprievodca – jedna pamiatka – jeden príbeh, vstup voľný
Sprievodcovia tvoria sieť, každý predstaví príbeh jednej pamiatky.
Spoločne vytvárajú reťaz a návštevníkov si medzi sebou odovzdávajú.
V rámci okruhu sa môžete pozrieť na Modru z vtáčej perspektívy –
otvárame Mestskú vežu. Ďalšie pamiatky reťaze: Horná brána, Bašta
– veža mestského opevnenia, Historická radnica, Kaplnka Panny Márie
Snežnej, Nemecký evanjelický kostol, Slovenský evanjelický kostol,
Kostol sv. Jána Krstiteľa, budova Evanjelického gymnázia, dom Vilmy
Žákovej (pozri mapu).

~ 15.00 – 18.00 | Otvorené dvere 2015
Nemecký evanjelický kostol, Dolná 1, vstup voľný
výstava slovenských súčasných výtvarníkov

~ 19.00 | Bratislava Hot Serenaders
Nemecký evanjelický kostol, Dolná 1, dobrovoľné vstupné
Koncert 18-členného orchestra svetového renomé, ktorý prepisuje
a interpretuje hudbu 20. a 30. rokov 20. storočia, nám pripomenie, že
aj hudba je dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva.

nedeľa 13. 9. 2015
~ 14.00 – 16.00 | Téma dňa: Mestské opevnenie
Horná brána, Štúrova 128, vstup voľný
prednáška a okruh v teréne
○ Martin Motáček predstaví Modranský okrášľovací spolok a jeho
aktivity zamerané na obnovu mestského opevnenia.
○ Michal Duchoň bude hovoriť o motivácii, prečo bolo opevnenie
postavené, kde sa nachádzajú podobné typy takýchto opevňovacích
systémov, kto modranské hradby naprojektoval, kto ich staval, koľko
to stálo a aký to malo dosah na mesto. Na prednášku nadviažeme
okruhom v teréne.

~ 16.00 – 17.30 | Vinohradnícky dom, tematický okruh mestom
Začiatok: Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15, vstup voľný
○ Prehliadka komentovaná Jozefom Tihányim priblíži špecifické prepojenie
obytnej, výrobnej a skladovacej funkcie mestského vinohradníckeho
domu na príklade konkrétnych objektov na námestí a v bočných
uliciach v kontexte urbanistického vývoja mesta.

~ 16.00 – 19.00 | Pootvorenie Modranského sirotinca
odborná prednáška a tematický okruh mestom, Vajanského 10, vstup voľný
○ Ján Zigo predstaví spoločnú iniciatívu Evanjelickej cirkvi a Modranskej
besedy o obnovu Modranského sirotinca a snahu o jeho zápis medzi
kultúrne pamiatky.
○ Prednáška Ladislavy Horňákovej: Výstavba kúpeľov Luhačovice –
plány i realizované vízie architekta Dušana Jurkoviča. Pani Horňáková,
kurátorka zbierky architektúry Krajskej galérie výtvarného umenia
v Zlíne, predstaví D. Jurkoviča ako hlavného architekta unikátneho
kúpeľného a kultúrneho strediska v Luhačoviciach.
○ Architekt Ivan Jamnický nadviaže na prednášku okruhom v teréne,
aby priamo v meste predstavil modranské stavby D. Jurkoviča. Okruh
bude ukončený v priestoroch domu Hamrštíl.

~ 19.30 | Štúdio 12: Misky strieborné, nádoby výborné
Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, vstupné 3 € (priamo pred predstavením)
V divadelnej inscenácii ožívajú postavy štyroch známych žien z obdobia
národného hnutia. Počas života sa nikdy nestretli, ale na javisku dostá-
vajú príležitosť hovoriť o svojich túžbach, pocitoch a životných cieľoch.
Inscenácia podľa dramatickej predlohy spisovateľky Jany Juráňovej
ponúka pohľad na udalosti národného obrodenia očami Adely Ostrolúckej,
Aničky Jurkovičovej, Maríny Pišlovej a Antónie Júlie Sekovičovej.
V emotívnom rozprávaní im sekunduje jediný muž – Ján Kalinčiak.
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Piatok, 11.9.2020 od 14:00 do 21:30
Sobota, 12.9.2020 od 10:00 do 21:00
Nedeľa, 13.9.2020 od 14:00 do 21:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Mesto Modra
Webstránka:
http://www.modra.sk
Telefón:
0948 484 901

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD