Detail aktivity

Pamiatka:
Gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstitela , Prešov
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Podujatie:
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Typ:
Prehliadka, sprevádzanie
Ilustračná fotografia
Gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstitela , Prešov, Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Miesto / adresa:
Hlavná 1
Mesto:
Prešov
Popis:
Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, už koncom 14. storočia jestvovala špitálska kaplnka postavená v neogotickom štýle. Stála pri mestskej nemocnici a Dolnej (južnej) bráne, ktorou sa vstupovalo do mesta. Nemocnicu (špitál), ako aj chrám zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii spomína listina z roku 1490, spravovali v roku 1429 augustiniáni. V dôsledku niekoľkých únii v priebehu 17. a začiatku 18. storočia bola Katolícka cirkev v Uhorsku postupne posilnená o gréckokatolíckych veriacich. Na základe kráľovského rozhodnutia sa od roku 1673 stáva chrám a nemocnica majetkom minoritov, ktorí prišli z Poľska. Minoriti zmenili účel nemocnice na kláštor – konvent koncom 17. storočia, keď sa po krátkej neprítomnosti opätovne vrátili v roku 1686. Kláštor zasvätili sv. Jánovi Krstiteľovi. V rokoch 1753 - 1754 započali veľkorysú neskorobarokovú prestavbu s rokokovými prvkami svojho, pôvodne špitálskeho chrámu, ktorej hlavným staviteľom bol Gašpar Urlespacher. Bola predĺžená loď chrámu, ako aj jeho orientácia smerom na západ z pôvodného východného smerovania. Pôvodná svätyňa sa zmenila na vstupnú časť predsiene s novým stropom a nad chórom, ktorý bol pribudovaný, bola zachovaná pôvodná sieťová neogotická, parléřska klenba svätovítskeho typu, s 10 erbmi miest východného Slovenska a erbom mesta Prešov z roku 1453. Chrám bol zväčšený, predĺžený a ukončený polkruhovou apsidou, kde sa nachádza dnešná svätyňa. Súčasne bola pristavená veža s umiestnením zvonice. Následkom intenzívneho prisťahovalectva z vidieka vzrástol v Prešove a okolí počet gréckokatolíkov. V roku 1775 sa uvádza v Prešove 132 gréckokatolíkov. Na začiatku 19. storočia v Prešove vzniká aj nové centrum Gréckokatolíckej cirkvi. Dňa 6. februára 1816 cisár František I. súhlasí s vyčlenením samostatnej Prešovskej eparchie z pôvodnej Mukačevskej. Pápež Pius VII. bulou Relata semper eriguje Prešovskú eparchiu dňa 22. septembra 1818, podľa ktorej katedrálnym chrámom sa stáva chrám sv. Jána Evanjelistu v Prešove, ktorí predtým používali minoriti. Podľa zasvätenia ich kláštora dostáva v skutočnosti svojho patróna vo sv. Jánovi Krstiteľovi. Prešovská katedrála bola od počiatku miestom mnohých významných udalostí v živote eparchie. Prvý biskup Gregor Tarkovič (1818 - 1841) prispôsobil chrám pre slávenie bohoslužieb a obradov podľa východnej byzantskej tradície. V katedrále sú tri kaplnky – sv. Petra a Pavla, sv. Kríža a Ochrany presvätej Bohorodičky. Biskup Jozef Gaganec (1843 - 1875) pokračoval v prispôsobovaniu katedrály potrebám východného obradu. Dal postaviť ikonostas, oltár a biskupský sedes. Aj ďalší biskupi prispeli ku skrášleniu katedrály. Svätý Otec Ján Pavol II. navštívil katedrálu dňa 2. júla 1995 a následne pred blahorečením boli zhotovené sarkofágy pre blahoslavených hieromučeníkov Pavla a Vasiľa, umiestnené pod oltármi v bočných kaplnkách. V období doterajšej biskupskej služby arcibiskupa a metropolitu ThDr. Jána Babjaka SJ bola v roku 2003 obnovená nástenná maľba katedrály a umiestnenie vernej kópie Turínskeho plátna dňa 17. novembra 2003. V roku 2007 bol doplnený oltár v kaplnke svätých apoštolov Petra a Pavla chýbajúcimi ikonami.
Pozývame zároveň všetkých účastníkov aj na sv. Liturgiu Jána Zlatoústeho v čase16:30hod.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Streda, 16.9.2020 od 15:30 do 17:30
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Webstránka:
http://www.grkatpo.sk
Telefón:
051 773 46 25

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD