Detail aktivity

Pamiatka:
Pevnosť v Komárne
Typ:
Hrady, zámky, opevnenia, bašty
Podujatie:
Prehliadky Pevnosti v Komárne
Typ:
Prehliadka, sprevádzanie
Miesto / adresa:
Pevnosť v Komárne (ul. Hradná)
Mesto:
Komárno
Popis:
Pevnosť v Komárne - NKP je súčasťou najrozsiahlejšieho pevnostného systému na Slovensku i v celej Strednej Európe. Význam tejto jedinečnej kultúrnej pamiatky presahuje hranice Slovenska i Maďarska.
Jadro pevnostného systému tvorí tzv. Ústredná pevnosť. Tá pozostáva zo Starej pevnosti a Novej pevnosti, ktoré sú sprístupnené širokej verejnosti len so sprievodcom. Obe pevnosti boli vybudované v čase tureckého ohrozenia, na ochranu významnej cesty vedúcej z Budína do Viedne. Starú pevnosť dal v priebehu 16. storočia vybudovať Ferdinand I. Habsburský, ako jednu z najsilnejších protitureckých pevností. Na jej mieste už v minulosti stálo hradisko staromaďarského náčelníka, ktoré neskôr odolalo aj tatárskemu vpádu. V hrade, ktorý tu neskôr vznikol, sa narodil uhorský kráľ Ladislav V. Pohrobok. Matej I. Korvín si tu dokonca vybudoval prepychový palác. Návštevníkom sú v nej sprístupnené podzemné priestory, tzv. kazematy, rozsiahla spleť miestností, až 110, krásne vyzdobená vstupná brána i zemné valy na jej vrchu s výhľadom na celú pevnosť a okolie. Najväčšou atrakciou, najmä pre deti, je tzv. Čierny labyrint, vytvorený z chodieb niekdajšieho muničného skladu.
Nová pevnosť vznikla na podnet Leopolda I. Habsburského v 17. storočí. Z nej je návštevníkom prezentovaný hlavný vchod do celého areálu, impozantná Leopoldova brána. Ďalej je to najdlhšia budova v Strednej Európe, viac ako 540 m dlhá kasárenská budova s 210 miestnosťami, veliteľská budova, veľké nádvorie - tzv. buzerplatz s tribúnou pre sovietskych veliteľov a bývalý sklad pušného prachu s výstavou o histórii pevnostného systému.
V r. 2003 celý, vyše 13 ha areál odkúpilo Mesto Komárno a od tej doby, ako jeho správca, sa stará o údržbu a prezentáciu tejto svetovo významnej pamiatky, ktorá si zasluhuje byť chránená UNESCO-m, ako svetové kultúrne dedičstvo.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Štvrtok, 17.9.2020 od 11:00 do 16:00
Piatok, 18.9.2020 od 11:00 do 16:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Mesto Komárno
Webstránka:
http://www.komarno.sk/sk/prehliadka-pevnosti_4260.html
Telefón:
0910366659

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD