Detail aktivity

Pamiatka:
Románsko - gotický kostol vo Svinici
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Podujatie:
Festival starého umenia a histórie Abova
Typ:
Koncert
Miesto / adresa:
Svinica
Mesto:
Svinica
Popis:
Románsko - gotický kostol z 12.storočia bol pôvodne jednoduchou stavbu s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou. Koncom 13. storočia bola ukončená aj vnútorná výzdoba kostola. Unikátne nástenné maľby v taliansko-byzantskom štýle pochádzajú z prvej polovice 14. storočia. Ich hlavným motívom je Posledný súd, pričom sa zachovali na naše pomery nezvyčajne drastické výjavy mučenia hriešnikov. V súčasnosti možno obdivovať iba torzá pôvodných fresiek. V roku 2012 prešiel objekt kostola rekonštrukčnými úpravami. Dnes je pomerne neznámym objektom s dosiaľ nedocenenou historickou hodnotou. Kostol má vynikajúce predpoklady a potenciál na prezentovanie dobovej hudby.
Festival starého umenia a histórie Abova každoročne (25.ročníkov) organizuje Kultúrne centrum Abova a Obec Svinica. V kultúrnom programe účinkujú prizvaní umelci - domáce profesionálne a amatérske zbory a súbory starej dobovej hudby a ich kombinácie a zahraničné súbory. Sprievodnými podujatiami sú výstavy s rôznym tematickým zameraním (výstavy opálov, fotografií sakrálnych pamiatok z regiónu a pod.), oživenie histórie- ukážka života v minulosti v podaní historických združení a klubov a tvorivé dielne pre deti.
Sprístupnenie:
Pamiatka je bežne uzavretá pre verejnosť
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Utorok, 12.9.2017 od 08:00 do 14:00
Streda, 13.9.2017 od 08:00 do 14:00
Nedeľa, 17.9.2017 od 14:00 do 18:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Kultúrne centrum Abova
Webstránka:
http://www.kulturaabova.sk
Telefón:
0917525665

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD