Detail aktivity

Podujatie:
Stálá múzejná expozícia
Typ:
Výstava, expozícia
Miesto / adresa:
Ul. M. R. Štefánika 11
Mesto:
Martin
Popis:
Reprezentatívna trvalá expozícia predstavuje vývin slovenskej literatúry od 9. storočia po súčasnosť. Expozícia sa člení na tieto témy: Národná dvorana, Veľkomoravská ríša – kolíska slovanského písomníctva (800 – 1000), Nové konštituovanie slovenskej stredovekej literatúry po vzniku uhorského štátu (1000 – 1500), Slovenská renesančná a humanistická literatúra (1500 – 1650), Literatúra na Slovensku v období baroka (1650 – 1780), Osvietenstvo a počiatky národného obrodenia (1780 – 1820), Klasicizmus (1820 - 1840), Romantizmus (1840 – 1880) a matičné roky (1863 - 1875), Realizmus a slovenská moderna (1870 – 1918).
V expozícii sa prezentujú najvýznamnejšie literárne pamiatky slovenskej proveniencie a pamiatky, ktoré poukazujú na históriu slovenského národa. Najvzácnejšie rukopisy, inkunábuly a tlače sú predstavené pre svoju mimoriadnu hodnotu vo forme faksimile (verné kópie originálov). Originálne výtvarné diela pochádzajú od slovenských umelcov.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie sa koná nezávisle od DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Pondelok, 2.9.2019 od 08:00 do 16:00
Utorok, 3.9.2019 od 08:00 do 16:00
Piatok, 6.9.2019 od 08:00 do 16:00
Sobota, 7.9.2019 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 8.9.2019 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 9.9.2019 od 08:00 do 16:00
Utorok, 10.9.2019 od 08:00 do 16:00
Piatok, 13.9.2019 od 08:00 do 16:00
Sobota, 14.9.2019 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 16.9.2019 od 08:00 do 16:00
Utorok, 17.9.2019 od 08:00 do 16:00
Piatok, 20.9.2019 od 08:00 do 16:00
Sobota, 21.9.2019 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 22.9.2019 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 23.9.2019 od 08:00 do 16:00
Utorok, 24.9.2019 od 08:00 do 16:00
Piatok, 27.9.2019 od 08:00 do 16:00
Sobota, 28.9.2019 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 29.9.2019 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 30.9.2019 od 08:00 do 16:00
Vstupné:
Obvyklé
Webstránka:
http://www.snk.sk/literarnemuzeum
Telefón:
043 4134152

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD