Detail aktivity

Pamiatka:
Národný cintorín
Typ:
Ostatné
Miesto / adresa:
Ul. Sklabinská
Mesto:
Martin
Popis:
Koncom 18. storočia na malom návrší, ktoré z východu a severu obteká potok Mädokýš, vznikol nový obecný cintorín mestečka Turčiansky svätý Martin. Rovnako ako mesto aj cintorín získal na vážnosti v druhej polovici 19. storočia. Roku 1866 v auguste zomrel podpredseda Matice slovenskej Karol Kuzmány. Jeho pohreb sa stal pamätným množstvom ľudí, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť. Postupne pribúdali hroby národovcov, ktorí v Martine aj po zatvorení MS naďalej pracovali ako redaktori, vydavatelia a tlačiari slovenských novín a kníh, múzejníci, divadelní ochotníci, ale aj slovenskí podnikatelia, ktorí tu založili malé fabriky ako stoličková, textilka, pivovar. Všetci sa podieľali na udržaní slovenského národného života aj v období pre národ slovenský veľmi ťažkom.
Vedľa hrobky K. Kuzmányho má hrob Janko Francisci Rimavský s manželkou, v susedstve sa nachádza výrazná kamenná mohyla na hrobe Andreja Kmeťa, zakladateľa slovenského múzejníctva. Za nimi sú pochovaní novinár Mikuláš Štefan Ferienčík a slovenský romantik, prozaik Janko Kalinčiak. V samostatnej kovovej ohrádke odpočíva Viliam Paulíny Tóth a jeho rodina. Uprostred časti A dominuje hrobka Svetozára Hurbana Vajanského. Hlbšie vo vnútri cintorína dva výrazné biele kríže označujú hroby slovenskej spisovateľky, redaktorky a funkcionárky spolku slovenských žien, Živeny, Eleny Maróthy Šoltésovej, jej manžela a detí. Prvá známa ochotnícka herečka Anička Jurkovičová – Hurbanová je pochovaná v blízkosti Emy Goldpergerovej, kustódky Slovenského národného múzea a prvej slovenskej botaničky Izabely Textorisovej. Poetka Maša Haľamová je pochovaná v blízkosti svojej mamy a manžela na južnej strane cintorína, kde odpočívajú aj ďalšie osobnosti martinského kultúrneho života Michal Mudroň a Andrej Halaša. Ich náhrobníky tvoria reliéfy od sochára Jozefa Úprku.
Po prvej svetovej vojne po vzniku Československa martinský cintorín sa stáva vyhľadávaným miestom na pochovávanie slovenských osobností, ktorí v Martine nedokončili svoju životnú púť. Z Chorvátska previezli ostatky Martina Kukučína, zo Zlatých Moraviec Janka Kráľa, z Tisovca právnika Štefana Marka Daxnera, z Bratislavy Janka Jesenského. Ostatky Štefana Krčméryho uložili do jedného hrobu s Jozefom Cígerom Hronským, ktorého spolu s manželkou priviezli z Argentíny. Z USA premiestnili aj ostatky politika Milana Hodžu a mnohých ďalších kultúrnych aj politických predstaviteľov. V povedomí Martinčanov sa cintorín stal vzácnym pietnym miestom. Na jeho zveľaďovaní a pri úprave náhrobníkov sa podieľali osobnosti, ako bol staviteľ Blažej Bulla, architekt Dušan Jurkovič , sochár Fraňo Štefunko. V roku l967 cintorín dostal aj oficiálne pomenovanie Národný cintorín. V súčasnosti sa na NC nachádza viac ako 3500 hrobových miest, z toho okolo 400 patrí významným osobnostiam slovenského života. O správu Národného cintorína sa dlhé desaťročia starala Matica slovenská, neskôr Slovenská národná knižnica. V posledných rokoch prebralo starostlivosť o Národný cintorín mesto Martin. SNK Slovenské národné literárne múzeum sa podieľa na prezentácii tejto vzácnej pamiatky ako múzea „in situ“.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie sa koná nezávisle od DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Utorok, 1.9.2020 od 08:00 do 16:00
Streda, 2.9.2020 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 3.9.2020 od 08:00 do 16:00
Piatok, 4.9.2020 od 08:00 do 16:00
Sobota, 5.9.2020 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 6.9.2020 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 7.9.2020 od 08:00 do 16:00
Utorok, 8.9.2020 od 08:00 do 16:00
Streda, 9.9.2020 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 10.9.2020 od 08:00 do 16:00
Piatok, 11.9.2020 od 08:00 do 16:00
Sobota, 12.9.2020 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 13.9.2020 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 14.9.2020 od 08:00 do 16:00
Utorok, 15.9.2020 od 08:00 do 16:00
Streda, 16.9.2020 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 17.9.2020 od 08:00 do 16:00
Piatok, 18.9.2020 od 08:00 do 16:00
Sobota, 19.9.2020 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 20.9.2020 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 21.9.2020 od 08:00 do 16:00
Utorok, 22.9.2020 od 08:00 do 16:00
Streda, 23.9.2020 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 24.9.2020 od 08:00 do 16:00
Piatok, 25.9.2020 od 08:00 do 16:00
Sobota, 26.9.2020 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 27.9.2020 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 28.9.2020 od 08:00 do 16:00
Utorok, 29.9.2020 od 08:00 do 16:00
Streda, 30.9.2020 od 08:00 do 16:00
Vstupné:
Obvyklé
Organizátor:
Slovenské národné literárne múzeum
Webstránka:
http://www.snk.sk/literarnemuzeum
Telefón:
043 4134152

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD