Detail aktivity

Pamiatka:
Rómerov dom - renesančný meštiansky dom
Typ:
Meštianska architektúra
Podujatie:
Rómerov dom sa otvára
Typ:
Deň otvorených dverí
Ilustračná fotografia
Rómerov dom - renesančný meštiansky dom, Rómerov dom sa otvára
Miesto / adresa:
Zámočnícka 10
Mesto:
Bratislava
Popis:
Deň otvorených dverí v Rómerovom dome.
V dome na Zámočníckej 10 sa 12. apríla 1815 narodil František Rómer – vedec, polyhistor uznávaný doma i v zahraničí. Bol to vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a cirkevný hodnostár, ktorý sa do uhorskej, a teda tým aj slovenskej a maďarskej histórie a vedy natrvalo zapísal najmä ako archeológ, historik a prírodovedec.
Uznávaný vedec zanechal nezmazateľnú stopu vo viacerých oblastiach vedeckého a kultúrneho života Slovenska. Skúmal flóru Bratislavy a jej okolia a v petržalskom parku založil malú botanickú záhradu.
V súčasnosti je objet Rómerovho domu vlastníctvom dvoch evanjelických cirkevných zborov, ktoré ho v roku 2014 dali do dlhodobého prenájmu mimovládnej organizácií, pôsobiacej v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva - Národnému Trustu n.o.
Projekt obnovy Rómerovho domu Národného Trustu n.o. a jeho partnerov (Nadácie pre záchranu kultúrneho dedičstva, Obnovy s.r.o. , pána Viktora Novanského a pani Tomoko Mizuyori ) má za cieľ obnoviť pamiatku spôsobom, aby rešpektovala svoje historické prostredie, architektonické, umelecké a ďalšie hodnoty.
Partneri projektu plánujú objekt interpretovať a prezentovať ako významnú súčasť kultúrneho a stavebného dedičstva Bratislavy so zameraním sa na osobnosť Floriána Františka Rómera a svojimi aktivitami chcú nepriamo nadviazať na dielo a odkaz tohto významného človeka, ktorý v oblasti ochrany pamiatok, histórie, umenia či archeológie a prírodovedy svojim progresívnym myslením často predstihol svoju dobu..
Národný Trust n.o. Vás pozýva na návštevu a prehliadku uvedených priestorov, ktoré budú okrem iného slúžiť aj na pravidelné stretávanie sa záujemcov o problematiku ochrany, obnovy a zmysluplného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska.
Sprístupnenie:
Pamiatka je bežne uzavretá pre verejnosť
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Piatok, 22.9.2017 od 10:00 do 17:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Národný Trust n.o.
Telefón:
0907296724

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD