Detail aktivity

Podujatie:
Balocký bačovský deň - 4.ročník
Typ:
Miestne slávnosti
Miesto / adresa:
Čierny Balog
Mesto:
Čierny Balog
Popis:
Život na salaši sme sa rozhodli priblížiť širokej verejnosti a to prezentovaním práce a výrobkov na BALOCKOM BAČOVSKOM DNI, nakoľko salašníctvo má v našej obci dlhú a významnú históriu. V roku 2008 sme zorganizovali 1.ročník a na ten prvý krok sme vykročili tou „správnou nohou“. Akcia prebiehala v okolí kultúrneho domu – návštevníci mohli ochutnať žinčicu, ovčí syr či oštiepok a parenicu, mohli vidieť ukážky výroby syra, strihania oviec, košiar plný oviec a nechýbal ani pravý baraní guľáš a varili sa ja „baranie hrče“. Po kultúrnom programe prebehlo vyhodnotenie súťaže o najchutnejší syr, oštiepok a žinčicu, ktorej sa zúčastnili štyria miestni bačovia, ktorí poskytli k ochutnávke svoje výrobky. Súčasťou Balockého bačovského dňa je aj jarmok remeselníkov, hra na heligonku a fujary.


Salašníctvo v horských regiónoch Slovenska úmerne k hospodárskemu významu vplývalo aj na formovanie niektorých zložiek tradičnej kultúry a spôsobu života ľudu. Vznikli osobité typy pastierskych piesní, tancov, zvykov, pastierskeho umenia a podobne. Takto sa pôvodne cudzie salašníctvo stalo významnou. zložkou slovenskej ľudovej kultúry.
Salašníctvo k nám preniklo vďaka valaskej kolonizácii hlavne stredného Slovenska v 15. storočí. Horské lúky a celková hornatosť týchto oblastí nepriali chovu iného dobytka a aj úroda plodín zaostávala za nižšie položenými úrodnými oblasťami. Ovciam a kozám však takéto prostredie dokonale vyhovuje. Preto sa v týchto oblastiach rozvinulo salašníctvo čiže chov oviec pre vlnu, mlieko a mliečne produkty ako je syr, bryndza a žinčica.
Tradičný salaš tvorila drevená koliba a ohrada, kde ovce trávili noc, čiže košiar. Salaš riadil bača, ktorý rozdeľoval prácu pastierom a honelníkom (nováčikom na salaši). Valasi, ako sa všeobecne hovorilo ľudom pracujúcim na salaši, žili od jari do jesene na salašoch ďaleko od ľudských obydlí a iba na zimu sa ovce zaháňali dole do dedín. Keďže žili podstatnú časť roka odkázaní sami na seba, prejavovalo sa to aj ich zručnosťou vo výrobe, ale hlavne v estetickom zdobení riadu, s ktorým pracovali.
Vzťah k DEKD:
Podujatie sa koná nezávisle od DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Štvrtok, 10.9.2020 od 08:00 do 16:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Obec Čierny Balog
Webstránka:
http://www.ciernybalog.sk
Telefón:
0918112254

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD