Detail aktivity

Pamiatka:
Kostol Všetkých svätých
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Podujatie:
S vôňou stredoveku
Typ:
Prehliadka, sprevádzanie
Miesto / adresa:
Cintorínska ul.
Mesto:
Tvrdošín
Popis:
Drevený gotický kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne patrí do skupiny drevených chrámov slovenskej časti Karpatského oblúka, ktoré 7. júla 2008 boli zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Podľa hodnotenia odborníkov sa svojím výzorom, konštrukčným aj výtvarným poňatím vymyká zvyčajným charakteristikám
drevených chrámov zo slovensko-poľského pomedzia, v priestore ktorého sa nachádza. Jeho počiatky siahajú do 1. polovice 15. stor., čo potvrdil dendrochronologický výskum z roku 2007. Stredovekú fázu výstavby dokazujú zachované gotické stavebné prvky, okenné otvory sakristie a východnej steny presbytéria majú už neskorogotický charakter. Renesančná úprava znamenala aj kompletne novú výzdobu chrámu, interiérové úpravy tejto stavebnej
fázy sa realizovali v rokoch 1653 až 1654. Presbytériu a celému chrámu dominuje rozmerný a tvarovo veľmi bohatý barokový oltár z 2. polovice 17. až začiatku 18. storočia, ktorý nahradil omnoho starší a menší gotický oltár. Celá drevená architektúra oltára, jeho jednotlivé ozdobné súčasti ako aj sochy okolo obrazu sú bez polychrómie. Drevený gotický kostol v Tvrdošíne je jedinečné, celkom pôvodné dielo, v ktorom umenie majstrov niekoľkých storočí a rôznych foriem prejavu sa spája do jednotnej harmónie. Architektúra tvrdošínskeho dreveného kostola sa nezaraduje do tradičnej systematiky architektonického vývoja – nie je kópiou niečoho alebo dielom napodobňujúcim, neopakuje sa ani v príbuznej variácii. Vychádza z čistých
slohových prvkov, ktoré autochtónne komponuje, pričom vytvára vlastné umelecké hodnoty.
Fragmenty pôvodného gotického oltára z tohto kostola sa nachádzajú v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, gotický oltárny obraz Oplakávania Krista je v Múzeu krásnych umení v Budapešti. V rokoch 1986 až 1993 sa uskutočnili na chráme rozsiahle opravné a reštaurátorské práce. Kvalita realizácie bola ocenená diplomom a bronzovou plaketou EURÓPA NOSTRA „za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútorného vybavenia tradičnou ručnou prácou“ za r. 1994. Do zoznamu UNESCO bol kostol zapísaný 7. júla 2008.
17. septembra 2017 bude kostol verejnosti sprístupnený zdarma, o 15.00 sa uskutoční "Koncert krásnych melódií".
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Nedeľa, 17.9.2017 od 10:00 do 16:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Mesto Tvrdošín
Webstránka:
http://www.tvrdosin.sk
Telefón:
043 530 90 16

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD