Detail aktivity

Pamiatka:
Románsko - gotický kostol vo Svinici
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Podujatie:
Festival starého umenia a histórie Abova
Typ:
Koncert
Ilustračná fotografia
Románsko - gotický kostol vo Svinici, Festival starého umenia a histórie Abova
Miesto / adresa:
Svinica
Mesto:
Svinica
Popis:
Románsko-gotický kostol vo Svinici, ktorému dominuje päťposchodová veža na prvý pohľad zaujme miestnych obyvateľov, ale aj prechádzajúcich obcou po trase Košice – Michalovce. Jeho pôvodný tvar pochádza z polovice 12. storočia, išlo o jednoduchú stavbu s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou. Koncom 13. storočia bola ukončená aj vnútorná výzdoba kostola. Unikátne nástenné maľby v taliansko-byzantskom štýle pochádzajú z prvej polovice 14. storočia. Dnes je pomerne neznámym objektom s dosiaľ nedocenenou historickou hodnotou. Kostol má vynikajúce predpoklady a potenciál na prezentovanie dobovej hudby.
Festival starého umenia a histórie Abova každoročne organizuje Kultúrne centrum Abova a Obec Svinica. V kultúrnom programe účinkujú prizvaní umelci - domáce profesionálne a amatérske zbory a súbory starej dobovej hudby a ich kombinácie a zahraničné súbory. Zámerom podujatia je priblížiť dobovú historickú a duchovnú hudbu širokej verejnosti nakoľko tieto žánre sú prezentované špecifickým okruhom účinkujúcich. Organizátor si kladie za cieľ oboznámiť s touto oblasťou umenia i nezanieteného diváka. Sprievodnými podujatiami sú výstavy s rôznym tematickým zameraním (výstavy opálov, fotografií sakrálnych pamiatok z regiónu a pod.), oživenie histórie- ukážka života v minulosti v podaní historických združení a klubov a tvorivé dielne pre deti.
Sprístupnenie:
Pamiatka je bežne uzavretá pre verejnosť
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Piatok, 18.9.2020 od 08:00 do 14:00
Sobota, 19.9.2020 od 08:00 do 14:00
Streda, 23.9.2020 od 14:00 do 18:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Kultúrne centrum Abova
Webstránka:
https://www.kulturaabova.sk/
Telefón:
0917 525 665

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD