Detail aktivity

Podujatie:
Medzinárodný festival paličkovanej čipky
Typ:
Konferencia, workshop
Miesto / adresa:
Betliarska 8
Mesto:
Rožňava
Popis:
Medzinárodný festival paličkovanej čipky je zameraný na zviditeľnenie a propagáciu tradičnej gemerskej paličkovanej čipky, tradičných regionálnych čipiek zo Slovenska a zahraničia s cieľom uchovávania a rozvoja tradičnej kultúry, rozvíjania medzinárodnej spolupráce v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt, informácií, skúseností a zároveň uchovávania európskeho kultúrneho dedičstva s rešpektovaním a zachovaním kultúrnych špecifík. V neposlednom rade je snahou o prezentáciu a oboznámenie širokej verejnosti s históriou, technikami, vzormi a krásou tejto ručnej práce a jej využitím v súčasnosti. Gemerské osvetové stredisko v roku 2018 organizuje 11. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky s cieľom poskytnutia priestoru na prezentáciu vlastnej tvorby,tvorby domácich a zahraničných čipkárok, poukazujúc na krásu, rozmanitosť, rôznorodosť a jedinečnosť diel. Okrem prezentácií, výstavy, seminárov, tvorivých dielní sa uskutoční aj autorská výstava z tvorby významných maďarských čipkárok Evy Túros a Márie Kállai. Sprievodné podujatia: prehliadka gemerských krojov s využitými prvkami paličkovanej čipky a vystúpenie folkórnych speváckych skupín. Festival v dňoch 22. a 23. september 2018 je určený členkám klubov paličkovanej čipky zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Česka a iných štátov, jednotlivcom remeselníkom, pedagógom, muzeológom a organizátorom aktivít v oblasti tradičnej kultúry. Medzinárodná a autorská výstava potrvá od 22. 9. do 31.10. 2018 a je určená širokej odbornej a laickej verejnosti.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie sa koná nezávisle od DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Nedeľa, 22.9.2019 od 10:00 do 17:00
Pondelok, 23.9.2019 od 10:00 do 17:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Gemerské osvetové stredisko
Webstránka:
http://www.gos.sk
Telefón:
0915 884 135

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD