Kontakt

hlavný koordinátor:

Ing. arch. Silvia PETRÁŠOVÁ, PhD.

0904 927 396

dekd@dekd.sk


koordinátor:

Ing. arch. Alexandra ŠKRINÁROVÁ, PhD.

0904 277 866

dekd@dekd.sk
koordinátori pre Bratislavský kraj:

Mgr. Michaela KUBÍKOVÁ

0907 296 724

bratislava@dekd.sk


Mgr. Juraj BONDORA

0948 166 114

bratislava@dekd.sk


koordinátor pre Trnavský kraj:

Mgr. Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ, PhD.

0903 119 205

trnava@dekd.sk


koordinátor pre Trenčiansky kraj:

Ing. arch. Silvia PETRÁŠOVÁ, PhD.

0904 927 396

trencin@dekd.sk


koordinátor pre Žilinský kraj:

Mgr. Elena KERKOVÁ

0902 443 456

zilina@dekd.sk


koordinátori pre Banskobystrický kraj:

Mgr. Silvia ŠUJANOVÁ

0903 941 429

banskabystrica@dekd.sk


Mgr. Andrea WALLNEROVÁ

0911 522 610

banskabystrica@dekd.sk


koordinátor pre Nitriansky kraj:

Ing. arch. Peter HUDÁK, PhD.

0904 416 007

nitra@dekd.sk


koordinátor pre Košický kraj:

Ing. Nadežda JURKOVÁ

0907 022 077

kosice@dekd.sk


koordinátori pre Prešovský kraj:

Ing. arch. Katarína PALGUTOVÁ, PhD.

0903 144 352

presov@dekd.sk


Mgr. Peter PALGUT

0950 755 627

presov@dekd.sk