Prihlasovanie aktivít

Prihlásiť akúkoľvek aktivitu do podujatia DEKD 2017 môže prakticky každý.


Pokiaľ je ako aktivita ponúkané sprístupnenie bežne neprístupnej pamiatky pre verejnosť, je potrebné stanoviť termín a presný čas prehliadky, prípadne počet možných návštevníkov, určiť trasu prehliadky, zabezpečiť sprievodcu so znalosťami objektu, označiť vstup do objektu logom DEKD a prihlásiť aktivitu do databázy aktivít DEKD pre rok 2017.


Ideálny postup prihlásenia aktivity je kontaktovať príslušného krajského koordinátora, ktorý disponuje všetkými potrebnými informáciami, môže pomôcť pri tvorení aktivity, pri jej zaradení do vznikajúceho systému aktivít v rámci kraja tak, aby spolu súviseli (ak je to možné), nadväzovali na seba, prípadne sa navzájom neblokovali. Zároveň môže pomôcť s medializáciou a propagáciou aktivity, ako aj jej organizátorov, prípadne sponzorov.


Zoznam koordinátorov pre jednotlivé kraje:


Bratislavský kraj:

Mgr. Michaela KUBÍKOVÁ, tel.: 0907 296 724, e-mail: bratislava@dekd.sk

Mgr. Juraj BONDORA, tel.: 0948 166 114, e-mail: bratislava@dekd.sk


Trnavský kraj:

Mgr. Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ, tel.: 0903 119 205, e-mail: trnava@dekd.sk


Trenčiansky kraj:

Ing. arch. Silvia PETRÁŠOVÁ, PhD., tel.: 0904 927 396, e-mail: trencin@dekd.sk


Žilinský kraj:

Mgr. Elena KERKOVÁ, tel.: 0902 443 456, e-mail: zilina@dekd.sk


Banskobystrický kraj:

Mgr. Silvia ŠUJANOVÁ, tel.: 0903 941 429, e-mail: banskabystrica@dekd.sk

Mgr. Andrea WALLNEROVÁ, tel.: 0911 522 610, e-mail: banskabystrica@dekd.sk


Nitriansky kraj:

Ing. arch. Peter HUDÁK, PhD., tel.: 0904 416 007, e-mail: nitra@dekd.sk


Košický kraj:

Ing. Nadežda JURKOVÁ, tel.: 0907 022 077, e-mail: kosice@dekd.sk


Prešovský kraj:

Ing. arch. Katarína PALGUTOVÁ, PhD., tel.: 0903 144 352, e-mail: presov@dekd.sk

Mgr. Peter PALGUT, tel.: 0950 755 627, e-mail: presov@dekd.sk


Druhou možnosťou je individuálne prihlásenie aktivity do databázy DEKD aktivít pre rok 2017. Po registrácii sa otvorí prístup pre vkladanie údajov do formulára, ktorý treba vyplniť. Aktivity je možné prihlásiť len v termíne konania DEKD, teda od 1. do 30. septembra 2017. Ostatné termíny sú neaktívne. V databáze aktivít sa prihlásená aktivita zobrazí až po aktivácii administrátorom webstránky. Vo formulári je možné aj dodatočne vykonať zmeny. Po uskutočnení aktivity by bolo vhodné vyplniť krátky hodnotiaci formulár.