Prihlasovanie aktivít

Prihlásiť aktivitu do podujatia DEKD môže prakticky každý.


Pokiaľ je ako aktivita ponúkané sprístupnenie bežne neprístupnej pamiatky pre verejnosť, je potrebné stanoviť termín a presný čas prehliadky, prípadne počet možných návštevníkov, určiť trasu prehliadky, zabezpečiť sprievodcu so znalosťami objektu, označiť vstup do objektu logom DEKD a prihlásiť aktivitu do databázy DEKD pre aktuálny ročník.

 

Prvá možnosť, ako prihlásiť podujatie, je kontaktovať príslušného krajského koordinátora. Do vyhlásenia výsledkov výberového konania sa prosím s akýmikoľvek otázkami či postrehmi obráťte na hlavného koordinátora:


Ing. arch. Silvia PETRÁŠOVÁ, PhD.

tel.: +421904 927 396

e-mail: gnosiska@gmail.com

 

Druhou možnosťou je individuálne prihlásenie aktivity do databázy DEKD. Po registrácii sa otvorí prístup pre vkladanie údajov do formulára, ktorý je potrebné vyplniť. Aktivity je možné prihlásiť len v termíne konania DEKD, teda od 1. do 30. septembra aktuálneho ročníka. Ostatné termíny sú neaktívne. V databáze sa prihlásené podujatie zobrazí až po schválení administrátorom webstránky. Vo formulári je možné aj dodatočne vykonať zmeny. Po uskutočnení aktivity by bolo vhodné vyplniť krátky hodnotiaci formulár.