Publicita a propagácia

Publicitu a propagáciu DEKD 2017 je možné rozdeliť na dve skupiny: celoslovenskú a lokálnu (v rámci jednotlivých krajov).


Celoslovenskú publicitu a propagáciu zabezpečujú generálni partneri podujatia a koordinátori podujatia. Pred slávnostným otváracím ceremoniálom sa uskutočnia dve tlačové konferencie: 5. septembra v Bratislave a 6. septembra v Trnave. V závere DEKD 2017 sa uskutoční 28. septembra tlačová konferencia v Banskej Štiavnici.


Hlavný plagát podujatia je výsledkom súťaže návrhov grafickej prezentácie podujatia. Okrem neho je spracovaný plagát programu slávnostného otváracieho ceremoniálu v Trnave.


Hlavný plagát podujatia vo formáte PDF

Program otváracieho ceremoniálu vo formáte PDF

 

Lokálnu publicitu a propagáciu zabezpečujú samosprávy miest jednotlivých krajov, krajskí koordinátori, lokálne médiá a periodiká, prípadne jednotlivci. Je rovnako dôležitá ako celoslovenská. Jej cieľom je informovať obyvateľov dopredu o pripravovaných aktivitách, pozývať ich na ne priamo v termíne konania, ale aj spätne informovať o ich priebehu a výsledkoch.

 

Každý kraj má individuálne spracovaný samostatný plagát programu DEKD 2017:

 

Bratislavsky_kraj.pdf

Trnavsky_kraj.pdf

Trenciansky_kraj.pdf

Zilinsky_kraj.pdf

Banskobystricky_kraj.pdf

Nitriansky_kraj.pdf

Kosicky_kraj.pdf

Presovsky_kraj.pdf

 

Napísali o nás:

Novinky z radnice

 


Archív predošlých ročníkov DEKD