Odborná konferencia Kultúrne dedičstvo 2017

Aplikácia ekologických princípov navrhovania pri obnove pamiatok

Odborná konferencia
miesto: Zasadačka mestského zastupiteľstva, radnica Trnava (Hlavná 1, Trnava)
termín: 8.9.2017, 9.00 - 13.00 hod.
odborný garant: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Súčasťou programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva je aj prvý ročník odbornej konferencie
Kultúrne dedičstvo s tohtoročnou témou Aplikácia ekologických princípov navrhovania pri obnove
pamiatok. Cieľom konferencie je zhodnotiť súčasný stav poznania, pomenovať problémy a definovať
stratégiu ďalšieho postupu pri návrhu riešení v tejto oblasti. Odborným garantom konferencie je doc.
Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Príspevky z konferencie budú
recenzované a následne publikované v zborníku, ktorého digitálna verzia bude prístupná na stiahnutie
na tejto stránke.
Po stretnutí bude prebiehať pre účastníkov konferencie a verejnosť exkurzia archeológa Erika Hrnčiarika:
Archeologické výskumy na území mesta Trnavy pod vedením Katedry klasickej archeológie Trnavskej
univerzity. Začiatok o 14. hodine na nádvorí radnice v Trnave.

 

Miesto: Zasadačka mestského zastupiteľstva, radnica Trnava (Hlavná 1, Trnava)

Termín: 8.9.2017, 9.00 - 13.00 hod.

Odborný garant: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.


Súčasťou programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva je aj prvý ročník odbornej konferencie Kultúrne dedičstvo s tohtoročnou témou Aplikácia ekologických princípov navrhovania pri obnove pamiatok. Cieľom konferencie je zhodnotiť súčasný stav poznania, pomenovať problémy a definovať stratégiu ďalšieho postupu pri návrhu riešení v tejto oblasti. Odborným garantom konferencie je doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Podrobný program nájdete na tejto stránke.


Príspevky z konferencie budú recenzované a následne publikované v zborníku, ktorého digitálna verzia bude prístupná na stiahnutie na tejto stránke: predná obálka, zadná obálka, zborník. Po stretnutí bude prebiehať pre účastníkov konferencie a verejnosť exkurzia archeológa Erika Hrnčiarika: Archeologické výskumy na území mesta Trnavy pod vedením Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity. Začiatok o 14. hodine na nádvorí radnice v Trnave.