Publicita a propagácia

Publicitu a propagáciu DEKD 2017 je možné rozdeliť na dve skupiny: celoslovenskú a lokálnu (v rámci jednotlivých krajov).


Celoslovenskú publicitu a propagáciu zabezpečujú generálni partneri podujatia a koordinátori podujatia. Pred slávnostným otváracím ceremoniálom sa uskutoční 5. septembra na Ministerstve klutúry tlačová konferencia. V závere DEKD 2017 sa uskutoční 28. septembra tlačová konferencia v Banskej Štiavnici.


Hlavný plagát podujatia je výsledkom súťaže návrhov grafickej prezentácie podujatia. Okrem neho je spracovaný plagát pre jednotlivé podujatia, ktorý si vyplní každý organizátor individuálne.


Hlavný plagát podujatia

Individuálny plagát pre jednotlivé podujatia

 

Lokálnu publicitu a propagáciu zabezpečujú samosprávy miest jednotlivých krajov, krajskí koordinátori, lokálne médiá a periodiká, prípadne jednotlivci. Je rovnako dôležitá ako celoslovenská. Jej cieľom je informovať obyvateľov dopredu o pripravovaných aktivitách, pozývať ich na ne priamo v termíne konania, ale aj spätne informovať o ich priebehu a výsledkoch.

 

Každý kraj má spracovaný vlastný plagát programu DEKD 2017 - linky na stiahnutie v .pdf:

 

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj 1/2

Banskobystrický kraj_2/2

Nitriansky kraj

Košický kraj

Prešovský kraj

 

Trnava má navyše ako hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu spracovaný samostatný plagát podujatí v meste a skladací leták:

 

Trnava - mesto

Trnava - skladací leták / 1.strana

Trnava - skladací leták / 2.strana