Slávnostné ukončenie

Miesto: Radničné námestie 2, Banská Štiavnica

Termín: 28. 9. - 30. 9. 2017


Podujatie otvorí verejná tlačová beseda organizačného výboru DEKD dňa 28. 9.2017 o 17.00 hod. v priestoroch Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra pre obnovu architektonického dedičstva - ARCHA, ktorá predstaví súhrn uskutočnených aktivít na území Slovenska v rámci DEKD v roku 2017.


Súčasťou akcie bude aj vyhlásenie súťaže Národného komitétu ICOMOS Slovensko: "Dedičstvo pre budúcnosť", v ktorej ide o ocenenie aktivít z oblasti ochrany pamiatkového fondu s výrazným prínosom k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva Slovenska so spoločenským dosahom. Súčasťou súťaže je aj vyhlásenie "ohrozenej pamiatky roka", za účelom získania spoločenskej podpory na jej záchranu.


Tlačová beseda bude aj pozvánkou na záverečné podujatia DEKD uskutočnené v Banskej Štiavnici (29. - 30.9. 2017). Po nej bude nasledovať krátka prezentácia vybraného objektu sprístupneného netradičnou formou: meštianskeho domu na Radničnom nám. č.2 a jeho podzemných priestorov.


Podujatie je organizované NK ICOMOS Slovensko a Združením historických miest a obcí Slovenska, v spolupráci so Vzdelávacím a vedeckovýskumným centrom pre obnovu architektonického dedičstva FA STU v Bratislave - ARCHA.


kontakt:

prof. Pavel Gregor, PhD.

e-mail: prof.pavelgregor@gmail.com

tel.: 0905 717586