Súťaž grafickej prezentácie 2017

1. miesto: Zuzana MARHEFKOVÁ


Stiahnite si plagát vo formáte PDF


Téma podujatia spája pamiatky a prírodu. Preto som tieto dva motívy vo vizuále prepojila prostredníctvom symboliky koreňov. Pamiatky a ich základy sú tu s nami po stáročia hlboko "zakorenené" v zemi. Čím staršie sú, tým hlbšie sú ich korene. Vo vizuále zobrazujem prostredníctvom jednoduchých línií štylizované pamiatky Trnavy. Cieľom je zobraziť podujatie modernou formou, atraktívnou aj pre deti a mládež.


2. miesto: Marianna LUTKOVÁ


Stiahnite si plagát vo formáte PDF


Návrh má predstavovať spojenie prírody, mesta (a histórie) v jeden celok - strom. Strom ako životná forma - veľmi funkčná, jedna z tých, bez ktorých by sme ani my, ani naša kultúra neboli. Zároveň: Korene sú úzko prepojené s pamiatkami (v tomto prípade Trnavy), dielami našej minulosti. Koruna je naznačená abstraktne, ešte sa len formuje, vyrastá z minulosti do budúcnosti, ktorej ešte len dnes dávame presný tvar.


3. miesto: Ing. arch. Andrea Balážová Bachorecová a Štefan Baláž


Stiahnite si plagát vo formáte PDF


Vesmír a jeho súhvezdia. Európa a krajiny, ktoré ju formujú. Príroda a jej živly. Pamiatky a fragmenty minulosti. Pamäťové stopy, osudy a pocity. Život...

 

 

Archív dokumentov:


Štatút súťaže

Prihlasovací formulár
Štatút súťaže
Prihlasovací formulár