Výsledky súťaží a výberových konaní

Výsledky súťaže návrhov grafickej prezentácie podujatia

 

Naša 5-členná porota mala pri rozhodovaní neľahkú úlohu, do súťaže sa prihlásilo 15 kvalitných návrhov. Víťazovi srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným!

 

1. miesto: Jakub Dušička

 

Graficka sutaz prva cena

Popis autora: "V návrhu pracujem ako s obrazovým materiálom s medailou zobrazujúcou Bela IV a dominantnou typografiou. Hravá typografia v ktorej sa miešajú a spolupracujú rôzne charaktery písma, koreluje s účelom udalosti ktorá má prilákať rôzne osobnosti k spoločnému poznávaniu a nadobúdaniu zážitkov."

2. miesto: Patrícia Chudáčková

 

2.miesto_P.Chudackova

Popis autora: "Už hneď pri prečítaní zadania ma ako prvé napadlo na plagát znázorniť budovy. Myšlienka sa mi ihneď zapáčila, tak som začala skicovať návrhy. Myslím si, že budovy a kultúra sú úzko späté, pretože architektúra dotvárala naše prostredie a ovplyvňovala vzhľad miest. Na finálnom plagáte som sa čo najviac pokúšala zachytiť rôzne typy budov, ktoré sa v priebehu dejín menili a obohacovali životy a estetické vnímanie spoločnosti. Architektúra sa podmieňovala novým smerom, v ľuďoch vzbudzovala nové myšlienky, postoje. Bola súčasťou ich životov."

3. miesto: Petra Sopoušková, Marcel Mészáros

 

3.miesto_P.Sopouskova&M.Meszaros

Popis autora: "Návrh plagátu vychádza z tém zdieľania a architektonicko-kultúrneho dedičstva Nitry. V súčasnosti si pri slove „zdieľanie“ vybavíme skôr virtuálny priestor sociálnych sietí. Donedávna bol však takýmto priestorom priestor verejný – ulice, námestia, verejné budovy,... Priestor internetu nám ho plne nahradiť nemôže, a tak aj v súčasnosti máme potrebu sa znovu kvalitami verejných priestranstiev zaoberať. Dni Európskeho kultúrneho dedičstva sú jednou z aktivít, ktorá verejný priestor oživuje a umožňuje sa mnohým ľuďom fyzicky stretnúť a vymeniť si odkazy histórie. Plagát estetickou formou zobrazuje kultúrne dedičstvo (ikony Nitry) symbolicky zdieľajúce svoje hodnoty v kruhovom verejnom priestore (inšpirované Svätoplukovým námestím v Nitre)."

3. miesto: Ing. arch. Miroslav Beňák

 

3.miesto_M.Benak

"Hlavnou ideou bolo vytvorenie akéhosi symbolu, ktorý by odkazoval na hlavnú tému podujatia – „zdieľané dedičstvo“. V dnešnej pretechnizovanej dobe, kde človek žije čiastočne aj v akomsi paralelnom svete, pojem „zdieľania“ evokuje to virtuálne zdieľanie. To koniec-koncov slúži na zdieľanie našich dojmov, záujmov a pocitov, kde technika je prostriedok na ich priblíženie. Preto návrh operuje so všeobecným symbolom „share“ – šípkou používanou v sociálnych médiách. Tento symbol rámuje modifikovanú siluetu s dominantami mesta – ktoré sa tu vyskytujú v 3 plánoch. Tie reprezentujú akési rôzne vrstvy dedičstva a identity mesta – jednak je to vrch Zobor s vysielačom, ďalej hradný kopec s hradom a v prednom pláne jeden z najmladších reprezentantov kultúrneho dedičstva – budovy poľnohospodárskej univerzity. Prevedenie je vo viacerých alternatívach, kde ústredný motív zostáva zachovaný, len je rôzne dopĺňaný."