Zadania súťaží a výberových konaní

Súťaže

 

ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska vyhlasujú súťaž návrhov grafickej prezentácie podujatia. Predmetom súťaže je návrh hlavného plagátu podujatia, ktorého motív bude použitý v rámci propagácie aktivít spojených s týmto ročníkom DEKD (tlač krajských plagátov, propagačných materiálov, vizuály v médiách a na internete). Plagát musí korešpondovať s celkovým odkazom projektu a s témou roka 2018 Zdieľané dedičstvo. Finančná odmena za víťazný dizajn je 300,- € formou zmuvy o dielo. Trvanie súťaže je od 19. februára do 18. marca 2018.

Pre lepšiu predstavu, výsledky minulého ročníka súťaže si môžete pozrieť tu.

 

Všetky náležitosti a podrobnosti nájdete v .pdf + prihláška v .docx

 

 

Ku klasickej súťaži grafickej prezentácie tento rok pribudne aj súťaž na výrobu plastiky, ktorá bude slúžiť ako cena revue Pamiatky a múzeá 2018. Súťaž je momentálne vo fáze prípravy, viac informácii nájdete na tomto mieste alebo na našom FB v priebehu marca.

 

Výberové konanie na krajských koordinátorov

 

Výberové konanie na krajských koordinátorov bolo vyhlásené dňa 9.2.2018. Hľadáme spolupracovníkov, ktorí vedia zastrešiť povinnosti v rámci svojho voľného času, resp. im to čiastočne dovoľuje pracovné zameranie (napr. kultúrny referent v samospráve). Medzi hlavné úlohy koordinátora patrí aj vyhľadávanie potenciálov, organizátorov podujatí či mediálnych partnerov v kraji, primárne so zreteľom na budovanie vzťahov a dlhodobej spolupráce. Uchádzači by teda mali poznať kultúrne aktivity a pamiatky vo svojom regióne, mali by byť komunikatívni, samostatní a kreatívni. Prihlášky môžete zasielať na gnosiska@gmail.com do 4.3.2018, výsledky budú zverejnené 11.3.2018.


Korrdinátori vybratí pre ročník 2018: http://www.zhmao.sk/dekd/kontakt-1.html


Podrobnosti v .pdfprihláška v .docx